extracts and licences

  • 1259
  • 65
  • 13
  • 0
  • 3 gün önce

kırmızı şarap

resveratrol içerir. resveratrolu bazı bitkiler mikroorganizmalar, zedelenme ve ultraviyole ışınlara karşı bir savunma maddesi olarak üretir.

orta düzeyde alkollü içecek tüketimi ile kardiyovasküler hastalık riskindeki anlamlı azalma birbiri ile ilişkili bulunmuştur. fransa'da diyetle alınan doymuş yağların göreceli olarak fazla olmasına ve sigara tüketiminin fazla olmasına rağmen koroner kalp hastalığına bağlı ölümlerin göreceli olarak düşük olması fransa veya fransız paradoksu olarak bilinir. fransa paradoksu düzenli kırmızı şarap tüketiminin kardiyovasküler hastalıklara karşı ek koruma sağlayabileceği fikrinin doğmasına yol açmıştır. bu nedenle bazı araştırmalar yapılmıştır. bu araştırmaların sonuçları çelişkilidir. bazı çalışmalarda kardiyovasküler hastalık riski şarap tüketenlerde daha düşükken bazı çalışmalarda bir fark olmadığı bildirilmiştir. şarap ile bira veya damıtık(distile) içkiler(viski, rakı, cin, konyak...) tüketenler arasında sosyoekonomik ve yaşam tarzına bağlı farklılıklar bazı araştırmalarda görülen ek yararlı etkileri açıklayabilir. bazı araştırmalarda şarap içmeyi tercih edenlerin gelir düzeyinin diğer alkollü içecekleri tercih edenlere göre daha yüksek olduğu, daha eğitimli oldukları, daha fazla sebze ve meyve tükettikleri bulunmuştur.

estrojen(östrojen) reseptörlerine bağlanan ve endojen estrojenlere benzer etki gösteren bir bileşik estrojen agonistidir. endojen estrojen reseptörlerine bağlanan fakat endojen estrojenlerin etkisini önleyen bir bileşik estrojen antagonistidir. resveratrolün kimyasal yapısı sentetik estrojen agonisti dietilstilbestrole çok benzer. bununla birlikte resveratrol değişen faktörlere bağlı olarak bazen estrojen agonisti, bazen estrojen antagonistidir. bu nedenle estrojene bağlı kanser geçirmiş ve böyle bir risk altında olan kişiler ile fibrokistik göğüs hastalığı olanlarda kullanılmamalıdır.

resveratrol antioksidandır ve düşük yoğunluklu lipopretinlerin(ldl, kötü kolestrol) oksidasyonunu önler. fakat resveratrol sitokrom p450 enzimlerinin(karaciğer, metabolizasyon) üzerinde etki gösterir, baskılar. bu nedenle ldl düşürücü statin grubu ilaçları(atorvastatin; lipitor, ator, tarden, vs.,rosuvastatin;crestor, colnar, rosucor, ultrox vs. ) kullananlar kullanamaz.

gene bu nedenle; nifedipin(nidilat, adalat crono), verapamil(isoptin, tarka) kullanan kalp hastaları kullanamaz.

gene aynı nedenle; benzodiazepin(diazem, nervium, xanax, rivotril, tranxilene) kullananlar kullanamaz.

warfarin(coumadin) ve heparin gibi oral antikoagülan(kanın pıhtılaşmasını önleyen veya geciktiren) kullanan kişilerde sadece uzman doktor kontrolünde kullanılabilir.

resveratrol mucizevi ve o kadar da masum bir madde değil. aynı amaçlarla kullanılabilecek çok daha efektif ve faydalı daha da önemlisi masum ve zararsız hatta başka faydaları da olan bir kombinasyon var.

ekleme: mal mısınız arkadaşım siz? eşgüdümlü ve eşzamanlı bir şekilde bu gün ve dün yazdığım herşeyi neden eksiliyorsunuz? o ağacın dalları dötünüze mi battı? *

devamını okuyayım »