eyitimli erkek

  • 2105
  • 36
  • 0
  • 0
  • geçen hafta

türkiye'nin ahlaken çöküyor olmasının nedeni

herkesin şahitlik ettiği çöküşün nedenidir.

ahlakı, cinsellik eksenli bir kontrol mekanizması zannetmişiz. edeple, iffetle ahlakı karıştırmışız. benzer şekilde, namusu da cinsel bir kavram sanacak kadar gerilemişiz.

cumhuriyet tarihinde türkiye bütün enerjisini iki kesimin mücadelesine harcadı.

“ahlakın kaynağı dindir” veyahut “din aynı zamanda ahlaktır” diyenlerle “hayır, ahlakın kaynağı din değildir, din başka, ahlak başka” diyenlerin mücadelesi.

eğitim, ticaret, sinema, medya, şehir mimarisi… her şey bu zıtlığa göre şekil aldı. bu kavga ülkede herkesin uyacağı etik kuralların belirlenmesini de engelledi.

artık bu kadar da olmaz derken her gün bir yeni ve daha adi, daha aşağılık olan olaylara şahitlik ediyoruz. yalan, talan, din sömürüsü her şey tavan yaptı.

zaten ahlaken kötü durumda olan ülke iyice kötüye gidiyor. ahlaksız toplum, çürük toplumdur. çok fazla gitmez böyle. arap ülkelerine bakın. hepsi iç savaş ya da komşusuyla savaş içinde. işte bunlar hep ahlaksızlıktan ötürü.

devamını okuyayım »