faarukkk

  • 429
  • 18
  • 7
  • 0
  • dün

tanrının yaşamak isteyen insana kayıtsız kalması

bu ölmeyi nasıl anladığınıza bağlı. ölmek aslında bütün kadim dinlerde de bahsedildiği gibi bir son değil boyutlar arası geçiştir. bedeni ayakta tutan ruhtur. ruh bedenden ayrılır başka boyuta geçer.

devamını okuyayım »