fanusotu

  • 200
  • 1
  • 0
  • 0
  • 3 hafta önce

the blind watchmaker

dawkins'in %30 bilimsel, %70 kuramsal diyebileceğimiz kitabı. ideolojik ve duygusal bir bakış açısıyla evrim ve evrimle ilgili karşı tezlere cevaben yazıldığı net şekilde görülüyor.
kitap ilk başta biyolojinin bilimsel anlamda ne kadar çetin bir alan olduğunu fizikle mukayese ederek başlıyor, sonra insanı bayıltacak ölçüde 30-40 sayfa yarasaların sonar sistemleri nasıl kullandıklarından bahsediyor ama içerisinde genlerle ilgili evrimle ilgili can alıcı çok fazla bilimsel konuyu da işliyor. özellikle bilgisayar programı ile yaptığı biyomorflar örneği, evrimde doğal seçilimin etkisini göstermesi bakımından oldukça çarpıcı. kitapta evrimle ilgili bir çok soruya cevap verirken, bazen bilimsel olarak açıklamanın çok da mümkün olmadığı yerlerde bir ideoloji gibi, gerçekten öyley"miş" gibi yapılarak çok fazla kuram ve fikir yürütmenin arasında okuyucuyu boğarak haklı çıkma çabası farkediliyor.
şahsi kanaatim, böyle bir çabaya hiç de gerek yoktu. bilim ilerlemeci bir anlayışla temelinin üzerinden pozitivist argumanlar zamanla sunularak yükseltilir. bazı konuların bilimsel olarak ispatlanamayan yerlerinin, henüz çözülmediğini söylemek daha doğru olurdu. bilimin ideolojik fanatizme kurban edilmesini dogru bulmuyorum. kimseye fazladan bir faydası olmaz.

hele ki kitabın sonlarına doğru yaptığı ortodoks evrimciler, "sıçramacılar", "noktacılar", "kerteciler" gibi tanımlamaları, evrimin bilimsel oluşundan ziyade mezhepleri olan bir ideopolitik inanç görüşüymüş gibi algılanmasına sebep oluyor. kitabın bazı yerlerinde açıklamaya çalışılan evrim fenomenlerine ilişkin alt metinler "işte evrimin işi" tandansında. bu alt metinleri kaldırıp yerine "işte tanrının işi" sözcüğünü koysak bir kutsal kitap olarak hiç de eğreti durmazdı.

yine de hakkını teslim etmek gerekir ki, evrimin belli başlı "doğasını" ortaya koyan konular, çok detaylı şekilde açıklanmış. evrime ilişkin fikir edinmek isteyenler için, önemli bir kaynak sayılabilir.
iyi okumalar...

devamını okuyayım »
23.06.2017 09:22