festinalente

  • 1896
  • 0
  • 0
  • 0
  • 7 yıl önce

gerilla bahçıvanlık

özellikle metropollerde hızla artan bir çevreci hareket. şiddet içermeyen takdir edilesi bir siyasi eylem. eylemlerin temel olarak iki farklı amacı var. birincisi, insanların çevre konusundaki duyarsızlıklarını protesto etmek ve sahipsiz kalmış olarak gördükleri boş alanları renklendirerek yaşadıkları metropolü güzelleştirmek. ikinci amaçları - daha çok kendilerini hem çevreci hem de anarşist olarak tanımlayan kişilerin hedefi - toprak ve arazi sahipliğini sorgulamak.

terim ilk olarak 1973 yılında bilinçli olarak kullanılmış ve eylem fikri o yıl hayata geçirilmiş. bugün dünyanın pek çok büyük şehrinde az sayıda da olsa taraftar bulmakta ve söylenilenlere bakılırsa sayıları sürekli olarak artmakta.

görünüşe bakılırsa hücre tipi örgütlenme yapısına sahipler.

not: yakında ankara yöresinde bir hücre başlatmayı düşünüyorum. ( bu cümle bir süre sonra edit marifetiyle kaybolacak)

devamını okuyayım »
27.06.2008 15:26