fuck milk get beer

  • 2202
  • 0
  • 0
  • 0
  • 8 yıl önce

hz. muhammed'in cinayetleri

sahih-i buhari ve sahih-i muslim'de bir çok örneğine rastlanabilecek cinayetlerdir..
tek suçu muhammed peygamber hakkında şiir yazmak olan gariban bir şair'den zengin yahudi tüccarlarına kadar geniş yelpazede işlenen örnekleri vardır..

mesala sahih-i buhari'den bir tanesi şu şekilde;

--- spoiler ---

konular :
ebû râfi'in katli

fasıl :
benî nadîr'in tehcîri vak'asi

hülasa :
azgin yehûdî ve müslüman düşmani ebû râfi'in katli

ravi (ra) :
berâ' b. âzib

rivâyete göre şöyle demiştir. resûlullah salla'llahu aleyhi ve sellem ensâr'dan birtakım kimseleri yehûdî ebû râfi' (i öldürmek)e gönderdi. bunlar üzerine de abdullah ibn-i atîk'i bey yaptı. ebû râfi', resûlullah salla'llahu aleyhi ve sellem'e ezâ eder ve aleyhinde (ki her harekete mâlen) yardım eylerdi. bu (zengin yehûdî) hicaz toprağında kendisine âid (müstahkem) bir kalede otururdu. abdullah ibn-i atîk ile arkadaşları kaleye yaklaştıklarında gün batmıştı. köy halkı da (deve, sığır, koyun gibi) yaylım hayvanlariyle mer'adan dönmüşlerdi. bu vaziyet üzerine abdullah ibn-i atîk arkadaşlarına: - siz yerinizde oturunuz da ben (ebû râfi'nin kalesine) gideyim. ve (kale) kapıcılarına nezâketli bulunayım. bu sûretle kaleye girebileceğimi sanırım! dedi, kale kapısına doğru yürüdü. nihâyet kapıya yaklaştı. sonra (kendisini saklamak üzere) maşlahına büründü. sanki bir ihtiyâcını gideriyordu. artık halk tamâmiyle kaleye girmişti. bu sırada kale kapıcısı: - ey allah'ın kulu, kaleye girmek istersen hemen gir! zîrâ ben kapıyı kapamak istiyorum! dedi. ben de hemen girdim. ve (merkeb ahırına) gizlendim. halkın kaleye girmesi üzerine kapıcı kapıyı kilitledi ve anahtarları bir direğe astı. ibn-i atîk der ki: hemen kalktım: anahtarları alarak kapıyı açtım. ebû râfi'nin yanında akşamdan sonra gece sohbeti yapılırdı. ve bu sohbet, kalenin üst katlarında yapılırdı. bu gece sohbeti sona erip dostları ebû râfî'in yanından dağılınca hemen ben yanına çıktım. ve her kapıyı açtıkça iç tarafından sürmeliyordum. düşünmüştüm ki, eğer ebû râfi'in adamları beni anlarlarsa herifi öldürünceye kadar bu iyi fırsatı bana bırakmazlar. bu sûretle ebû râfi'in yattığı odaya kadar vardım. o, karanlık bir oda içinde, âilesinin arasında (yatmış) idi. odanın neresinde olduğunu kestiremedim. anlamak için: - ebû râfi'! diye seslendim: - kim o? diye cevâb verdi. hemen ben ses tarafına yaklaştım. ve kılıcımla ilk darbeyi yerleştirdim. fakat dehşet içinde idim, bir iş göremedim (öldüremedim). ebû râfi' haykırdı. hemen ben odadan dışarı çıktım. ve kısa bir zaman eğlenip sonra odaya (tekrar) daldım da (sesimi değiştirerek): - bu feryat nedir, yâ ebâ râfi'? dedim. - anan cehennem'e! sen seslenmeden önce birisi beni oda içinde kılıçla vurdu! dedi. abdullah ibn-i atîk der ki: ona bir darbe daha yerleştirdim, iyice yaraldım. fakat yine öldüremedim. sonra kılıcın keskin ucunu karnına bastım. nihâyet ebû râfi' arkasına devrildi. bu defa herifi öldürdüğümü anladım ve hemen kapıları birer birer açmağa başladım. (bu sûretle savuşup) kale merdiveninin tâ son basamağına varmıştım. burada yere erdiğimi sanarak ayağımı atmıştım. (meğer daha sona gelmemiş olduğumdan) mehtaplı bir gecede merdivenden düştüm. baldırım kırıldı. hemen bir sargı ile bu kırığı sardım, sonra yürüdüm. kapıya kadar varıp orada oturdum. ve kendi kendime: şunu öldürüp öldürmediğimi iyice anlayıncaya kadar bu gece kaleden çıkmam, dedim. horoz ötmeğe başlayınca ölü i'lâncısı kale sûrunun üstüne durup: - hicâz ahâlîsinin tâciri ebû râfî'in ölümünü bildiririm! diye i'lân etti. bunun üzerine ben artık arkadaşlarımın yanına gittim. onlara: - artık halâs, allah ebû râfi'i katletti (ve haydi yürüyünüz) dedim. nihâyet nebî salla'llahu aleyhi ve sellem'in huzûruna vardım. vâkıayı arzettim. (ayağımın kırıldığını duyunca) bana: ayağını uzat! buyurdu. ben de ayağımı uzattım. resûlullah ayağımı sıvazladı. sanki hiç ağrı duymamışa döndüm.

--- spoiler ---

devamını okuyayım »
05.11.2009 11:05