galvarey

  • 438
  • 0
  • 0
  • 0
  • 2 ay önce

beklenti teorisi

victor h. vroom (1964) tarafından ortaya atılmıştır. vroom motivasyonu alternatif gönüllü faaliyet biçimleri arasında tercihleri yöneten , birey tarafından kontrol edilen bir süreç olarak tanımlamaktadır

beklenti teorisi (veya beklenti motivasyon teorisi), bireyin belirli bir davranıs secmeye motive olmasıdır bunu yapar çünkü seçilen davranışın sonucundan beklenilen fayda ve getiriye odaklanılır. özünde, davranış seçiminin motivasyonu sonucun arzu edilebilirliği ile paraleldir. "birey, belirli bir davranışın beklenen sonuçlarının ne kadar iyi eşleşeceği veya nihayetinde istenen sonuçlarla ne kadar iyi sonuç vereceğine ilişkin tahminlere dayanarak seçimler yapar." önermesi temelinde gelişir.

bununla yanında, teorinin özünde, bir bireyin farklı motivasyonel unsurları nasıl işlediğinin bilişsel süreci de vardır.sonuç, nasıl davranılacağına karar vermede tek belirleyici faktör değildir.

patrick montana ve bruce charnov'un management (barron's business review) kitabında "bu teori, örgütlerin ; ödülleri doğrudan performansla ilişkilendirmeleri ve verilen ödüllerin alıcılar tarafından hak edilen ve aranan ödüller olmasını sağlama gereksinimlerini vurgular. " diye belirtmişlerdir.

devamını okuyayım »