garlama

  • 488
  • 0
  • 0
  • 0
  • geçen ay

makro model

1936'da john maynard keynes, zamanının ruhunu yansıtan bir makro model icat etmişti. bu, basitçe makro model yapmanın yanlış yolu. eğer bir model yapıyorsanız, model neredeyse tüm ülkelerin ve tüm zaman aralıklarının empirik verilerine dayanmalı.

modeliniz abd'nin 1920'den 1921 ortasına kadar neden büyük bir deflasyon yaşadığını (ngdp'de yaklaşık %30 düşüş) açıklayamıyorsa modeliniz işe yaramıyordur. endüstriyel üretimin 1920'nin ortasından sonra neden aniden %30 düştüğünü açıklayamıyorsa işe yaramıyordur.
modeliniz 1921 krizinin neden çok hızlı bir toparlanma izlediğini açıklıyor ancak büyük buhran'da neden 8 yıllık bir toparlanma süreci yaşandığını açıklayamıyorsa modeliniz işe yaramıyordur.

eğer modeliniz işe yarar olacaksa, her zaman ve her yerde geçerli bir "genel teori"ye ihtiyacınız var.
ne yazık ki, çoğu makro model yukarıda saydıklarımı ve diğerlerini açıklayamıyor.

ancak bunların hepsini açıklayabilen bir model var, market monetarizmi bunu başarıyor. aşağıdaki modeli düşünelim:
--- spoiler ---
ngdp=bmv(i, banka iflasları).
[bm=base money/baz para, v= velocity, dolanım hızı]
--- spoiler ---
burada dolanım hızı(v) nominal faiz oranları ile pozitif ve banka iflasları riski ile negatif anlamda ilişkili(2008'den itibaren denkleme ior'ı eklememiz gerekiyor).ve elbette beklenmedik ngdp şokları reel çıktıyı etkiler.

bu, çeşitli makro sorunları analiz etmek için oldukça basit ama inanılmaz derecede güçlü bir çerçeve.
yine de sadece bir çerçeve, elbette halen toplam arzı etkileyen tüm faktörleri modellememiz gerekiyor. ancak bu çerçeve ilk başta bahsettiğim sorunları kolayca açıklayabilir.

1920-21 döneminde nominal gdp'deki büyük düşüş çoğunlukla parasal tabandaki düşüşten kaynaklandı. hızlı toparlanma, nominal ücretlerin o günlerde daha esnek olmasından kaynaklandı.
1929-33'teki daralmaya, 1929-30 dönemi baz paradaki(bm) düşüş ve düşük faiz oranları ile banka iflaslarından kaynaklanan dolanım hızı düşüşü neden oldu.
yavaş toparlanma da aynı şekilde nıra, wagner act, işgücü arzını keskin şekilde daraltan asgari ücret yasaları ve aynı zamanda 1937-38'de uygulanan sıkı parasal politikadan kaynaklandı. fdr dönemi bu açıdan ciddi bir başarısızlık örneği.

bu çerçeve modern zamanlar için de geçerli. 1982 ve 2008 yıllarındaki resesyonların nedeni mevcut ngdp büyümesinin, sıkı parasal politikalar nedeniyle beklentilerin çok altında kalmasıydı. resesyonlar her yerde ve her zaman parasal fenomenlerdir.

(bana göre makro modellerin parasal modeller olması gerektiği açık. fakat birçok insan aynı fikirde değil. bu yüzden, makro modellere parasal yaklaşımın kabul görmemesi, uygulanabilirlik açısından güçlü bir argüman oluşturuyor. abd ve hong kong phillips eğrileri arasındaki fark için başka bir açıklamamız var mı? elbette bu kadar basit ve zarif bir alternatif açıklama yok.)

buraya kadar olan işin teorik iskeletiydi. şimdi biraz daha modeli idealize edebiliriz.
market monetarizminin ideal modeli diğer modellerden daha da ileri giderek faiz oranlarını, enflasyonu ve reel gsyih'yi "ortadan kaldırıyor."
model, faiz oranlarını ngdp vadeli işlem piyasası temelli ngdp büyüme beklentileri ile değiştiriyor.

eğer bu piyasa olmasaydı, merkez bankasının ngdp beklentilerini diğer piyasa fiyatlarını kullanarak tahmin edilebilirdi. basitlik açısından zincirin kalanında bir ngdp vadeli işlemler piyasasının var olduğunu varsayacağım.

ngdp büyüme beklentileri para politikası rejimi ile belirlenecek ve genişletici bir parasal politika gelecekteki ngdp'yi arttırma eğiliminde olacaktır. keynes'in "animal spirits" safsatası böylece değişmiş ve bir anlam ifade etmiş olacak(bkz: #95560074).

ngdp beklentilerindeki artış(yani animal spiritste bir artış) doğal olarak mevcut ngdp'de artışa neden olacaktır. başka bir denklem mevcut ngdp'deki beklenmedik hareketleri istihdam ile birleştirir çünkü nominal ücretler kısa vadede yapışkandır.

modelde, merkez bankasının ikili görevi ngdp'de istikrarlı bir büyüme ve doğal orana yakın istihdam olması sanıyorum ki beklenebilir. aslında her iki hedefe de ngdp'deki istikrarlı büyümeyle ulaşılabilir(nominal gsyih hedeflemesi'nin çekici yanlarından biri). ve ngdp'deki istikrarlı büyüme piyasa katılımcılarının mevcut ngdp'de istikrarlı bir büyüme bekledikleri bir seviyede bir ngdp vadeli işlem sözleşmesi fiyatının sabitlenmesiyle sağlanabilir.

devamını okuyayım »