gauldoth

  • 2633
  • 40
  • 8
  • 0
  • dün

öğrenildiğinde ufku iki katına çıkaran şeyler

şeytan ile adem hikayesinde anlatılan mevzunun hata yapmama değil hata yaptığın zaman hatanı kabul edip kendini düzeltmeye çalışmayı anlattığı. kibirin en kabul edilemez günah olduğu.

yani şeytan ile ademi, habille kabili, musayla firavunu birbirinden ayıran yegane unsur bu. şeytan işlediği hata ile asi olup suçu ademe atarken, kabil kardeşinin elde ettiklerini kıskanıp hayatındaki başarısızlıkların sonucunu habil'e yıkarken, firavun kendini musa'nın halkının sahibi üstün görüp musa'yı bozguncu olarak yaftalarken, adem yaptığı hatayı(yasak meyva) anlayıp suçu şeytana atmamış, aslında gayet geçerli bir bahaneye sahip. şeytan yalan nedir bilmeyen ademi ve havvayı, allah adına yemin ederek kandırmıştı, istese adem bahane olarak bunu öne sürebilirdi.

şeytan, kabil ve firavunun ortak noktaları kendilerini diğerinden üstün görerek kibirlenmeleri, ortamdaki ötekine bütün suçu yıkmaları.

hayatımda dönüm noktası olmuştur. bir problemle karşılaştığım, işler yolunda gitmediği zaman iç muhasebe yapmayı, zaman zaman problemleri aşmak için diğerlerinin hatası, kabiliyeti v.s. eksiklerine odaklanmak yerine olan olmuş, bu problemi çözmek için ben ne yapabilirim? sorusunu sormayı öğrendim.

devamını okuyayım »
26.01.2015 01:42