gemmatria

  • 1007
  • 0
  • 0
  • 0
  • 3 ay önce

inanna

sümerlerdeki bereket, aşk ve toprak tanrıçasıdır. tammuz ile adı aşk dedikodularına karışmıştır. bu iki god yağmurla toprağın birleşmesini sembolize etmek için kutsal aşk yaşarlar o dönemler ve bu birleşme toprağa hayat getirir, yeşillenir heryer, hayat fışkırır topraktan. mö. 2500 de sümer medeniyetine semitik göç başlar ve iki ayrı kavimin tanrıları birbiri içine girer. semitiklerin iştarı inanna'nın eşdeğeri haline gelir. sümerler döneminde inanna'nın sembollerinden biri venüs yıldızı idi. inanna ile iştarın karışımı lübnan dağlarına astarte ismiyle devam eder, efsanenin iran kolu ise anahita ismini alır. lübnanda o dönemlerde yaşayan fenikeliler bu tanrıyı venüs yıldızından uzaklaştırıp ay tanrılığına terfi ettirirler. bunun nedeni ilişkide oldukları mısırlılardır. astarte'mizin yolculuğu denizci fenike ticaret adamları aracılığıyla kıbrısın papos şehrine yerleşir ve orda zamanla afrodit haline gelir. tanrıçanın yolculuğu burdada bitmez romaya venüs olarak girer. uykum geldi venüsün tek ilahlı dinler üzerindeki etkilerine de sonra devam ederiz...

devamını okuyayım »