geri yinekel

  • 2816
  • 0
  • 0
  • 0
  • 6 ay önce

danışma değildir

devletin (fasit) dairelerinde veya özel kurumlarda; elçiliklerde, bankalarda veya üniversitelerin “öğrenci işleri”nde… velhasıl gişe mantığıyla çalışan ve trafiğin de yoğun olduğu bütün kırtasî çarklarda, erişime en açık gişede denk gelinmesi muhtemel ibare. herhangi bir yönlendirmede bulunmaktan hususiyetle geri durularak sadece bu haliyle bırakılmışsa, ilgili ibare, bir hayli ağız kokusu çekmiş olmaktan kaynaklanan bir yılgınlığın kestirmeden ifadesidir.

oysa iş bölümünün/iş niteliğinin kurum içinde hemen hiçbir zaman netleştirilememiş oluşunun aynıyla resmi olan “danışma değildir” notu, ne gülünçtür ki tam da bu profesyonelleşememe kısır döngüsü yüzünden aşılabilir de bir şeydir: bunun her daim geçerli olmaktan çok belli zaman ve durumlara mahsus bir uyarı olduğu gerçeği, bürokratik görgünün bir parçası olarak toplumun bütün fertlerince bilinmektedir. çalışanlarının tekilliğinin kurumun kişiliğinde birleşmediği ortamlarda meselenin düğüm noktası, o soğuk reddin arkasında işini görmekte olan memurun (ya da sıfatı her neyse o kişinin) nabzından başka yerde değildir. dolayısıyla ister o kişinin bir zamanki tahammül iflasının dışavurumu olarak kurşunkalemle yazılmış olsun, ister kurum olarak kuşanılmış bir zırhmışçasına özelliksiz bir bilgisayar çıktısı, hepsi aynı yere çıkar: “danışma değildir” olumsuz belirtkesi çoğunlukla, arkasında saklanan gişeden bağımsızdır; kendi başına asla mutlak bir izah değildir. kendisini görenlerin pek azınca önemsenir, bu azınlık da hiç olmazsa “gerçek danışma”nın nerede olduğunu sormak için ibarenin önüne iliştirildiği gişeye yaklaşır. gişede çalışanı aslında yine “danışılan kişi” durumuna düşüren bu sorunun cevapsız bırakılma olasılığı hemen hiç yok gibidir. aksine, “pardon danışma neresi?” sorusuna karşılık “ne vardı, ne danışacaktınız?” şeklinde bir zımni davetin gelmesi bile mümkündür. gişeden yardım isteyen kişi hele ki yaşlı, hele bir de kadınsa “danışma değildir” gerçekten de kağıt üzerinde yazıldığıyla kalır.

sonuç olarak, işlevi değişik durumlara göre belirlenip uyarlanan bu ibarenin daimi olarak kast ettiği yegane şey, danışma bağlamlarının bazılarında danışan kişinin, oradaki görevli tarafından terslenebileceği olasılığının varlığıdır. danışma eyleminin danışan kişi açısından olumsuz seyredebileceği durumlarda geçerli olmak üzere peşin peşin söylenen bir gerekçe, hem belki de baştan bir özür dilemedir “danışma değildir”.

devamını okuyayım »
11.10.2004 20:38