godofgod

  • 172
  • 0
  • 0
  • 0
  • geçen ay

aziz nesin konuşmasaydı baban ölmezdi

babası ölenler tarafından asla kurulmayacak cümle.

çünkü hepsi aziz nesin'in konuşmasının nasıl çarpıtıldığından haberdar.

aziz nesin konuşmasaydı da konuşması çarpıtılacak bir başkası kesin bulunurdu.

şu bildiride adı geçen aziz nesin değil, o olurdu bu sefer.

"
müslüman kamuoyuna

bismillâhirrahmânirrahim

"peygamber, mü'minlere kendi canlarından ilendir. onun hanımları da müminlerin analarıdır. " (ahzâb: 6)

mü'minlere öz canlarından daha ileri olan allah resulü (s.a.v)'ne ve o'nun temiz zevcelerine, allah'ın beytine (kabe'ye) ve kitab'ı kur'an'a alçakça küfredilmekte ve mü'minlerin izzet ve namusuna saldırılmaktadır.

dünyanın bazı bölgelerinde şeytan ve onun yandaşları olan emperyalist kâfirler, dinimize ve mukaddes değerlerimize dil uzatmaktadırlar. bunun başını ise satılmış, mürted salman rüşdi köpeği çekmektedir.

bu şeytanî oyunlara karşı, izzetli ve duyarlı müslümanlar yiğitçe mücadele ortaya koyarak, bu uğurda canlarını feda etmekten çekinmemişlerdir.

bu iğrenç oyunların bir uzantısı olarak ülkemizde de; aydinlik gazetesi denilen bir paçavrada, me'un rüşdi'nin figüranlığına soyunan, dünya emperyalizminin gönüllü uşağı aziz nesin, aynı şekilde, kur'an'ın korunmuşluğuna dil uzatmış, hazret-i peygamber (s.a.v)'in aile hayatını (hâşâ) bir genelev ortamına benzetmiş ve ümmetin anaları olan hanımlarına (hâşâ) fahişe deme cür'etinde bulunmuştur. bu olay, dünyanın değişik yerlerinde kâfir devletler tarafından dahi kabul görmezken, basımına müsaade edilmezken, ne yazık ki laik ve ikiyüzlü t.c. devleti tarafından yayımlanmasına izin verilmiş, ayrıca bunu kabullenmeyip protesto eden izzetli müslümanlar, devletin polis ve jandarması tarafından coplanmış, kurşunlanmış, bir kısmı da hapishanelere atılmıştır.

salman rüşdi köpeği müslümanlar'ın çok az olduğu kâfir bir ülkede korkudan sokağa çıkmaya bile cesaret edemezken, onun yerli uşağı aziz nesin köpeği, yanında kendisiyle beraber bir ekiple birlikte, şehrimiz valisi tarafından davet edilip, şehirde adeta müslümanlar'la alay edercesine gezebilmektedir.

kâfirler şunu iyi bilmeli ki:

islâm'ın peygamberi'ni ve kitab'ın izzetini korumak için, bu uğurda verilecek canlarımız vardır.

gün; müslümanlığımızın gereğini yerine getirme günüdür.

gün; allah (c.c)'ın vahyi kur'ân-ı kerim'e, allah'ın meleklerine, allah'ın resulü hz. muhammed (s.a.v)'e, o'nun ailesine ve ashabına yöneltilen çirkin küfürlerin hesabının sorulma günüdür.

"iman edenler, allah yolunda savaşırlar. kâfirler de tağut yolunda savaşırlar. o halde şeytanın dostlarıyla savaşın. çünkü şeytanın hilesi zayıftır." (nisa : 76)

galip gelecek olanlar, şüphesiz ki allah taraftarı olanlardır.

müslümanlar
"

devamını okuyayım »
30.04.2012 21:06