good room beautiful

  • çetrefilli (388)
  • 832
  • 1
  • 0
  • 0
  • geçen ay

iktisat sınavında kur'an'dan soru soran hoca

ulan ne kadar seviyoruz abartmayı.

aynı minvalde soruları, bir iktisat öğrencisi olarak ben de cevapladım zamanında.

hakkıyla ders anlatan, hazırcı olmayan hocalardan ders dinleyip; aynı şekilde hakkını vererek yapsaydık öğrenciliğimizi görürdük neyin ne olduğunu. ben sizin yerinize kısaca söyleyeyim:

dersin adı iktisadi düşünce tarihi. kısaca idt.
iktisat bilimi, birikimlidir kaba tabirle. işte bu birikime sebep olan düşünce akımları, akımların oluşumları, dönemin yaşam biçimleri da göz önüne alınarak incelenir-anlatılır bu derste. mevcut sistem var ya mesela içinde bulunduğumuz. kırk kere evrilmiş çevrilmiş biliyor musun? merkantilizmden girmiş, fizyokrasiye selam verip, marksist iktisatla sevişerek klasikleşmiştir vs. zamanında kilisenin iktisadi hareketler üzerine etkisi o kadar büyükmüş ki, hiç anlatamayacağım şimdi ellerim yorulur. aynı şekilde islam dini de, her şey üzerinde olduğu gibi, iktisat üzerinde etkili olmuştur zamanında.

hiç duyduk mu acaba farabi, ibn-i rüşt, ibn-i haldun isimlerini? hiç sanmam. bunlar, islam dünyasında iktisadi düşünce alanında öne çıkan isimler mesela.
ibn-i haldun, düşünceleriyle tabiri caizse hem doğuyu hem batıyı skip atmıştır. umran diye bir kavram ortaya çıkarmış mesela. toplumsal yaşam ve iş bölümü üzerine çok önemli düşünceleri vardır mesela. sosyoloji ve tarih biliminin oluşumunda çok büyük katkısı vardır mesela.

sadece islam değil; hinduizm, budizm, yahudilik, orhun kitabeleri, hammurabi kanunları, eski yunan ve roma, eflatun (platon), aristo vs. bir sürü aktörü vardır idt'nin.
uzatmayayım; iktisat canlıdır. her şeyden etkilenir. azıcık sakin olalım.

devamını okuyayım »