hackthejustice

  • 43
  • 0
  • 0
  • 0
  • geçen yıl

seydioğlu baklava

şimdi bu adamların öncelikle adli sicil kayıtları var mı? hukuken önemli olan bu.
mala zarar verme suçu kati olarak oluşmuş.
belinde silah var eğer ruhsatı yoksa 6136 sayılı yasaya muhalefet söz konusu.
umarım akan görüntü kayıtlarında tehdit etmeleri de söz konusudur ve belindeki silahı da araç içerisindekiler görmüştür ve silahla tehdit suçu da oluşmuştur.
ancak türk ceza hukuku sisteminde bu suçlar dolayısıyla tutuklanmaları imkansıza yakın ancak yine de mümkün. nihai olarak da cmk 231 uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilir muhtemelen. 5 yıl içinde kasıtlı bir suçtan mahkum olmazsa suç tüm sonuçları ile ortadan kalkar. eğer silah ruhsatlı olsa bile silahla tehdit suçundan mahkum olursa da bir daha silah ruhsatı alamaz. aynı zamanda böyle tehlikelilik arz eden ruh hastalarının umarız iyi bir savcıya denk gelir de öncelikle el konulup adli emanete alınır ve nihai olarak da müsadere edilir.
özel hukuk açısından da aracın tüm masraflarını s...ke s...ke ödeyecek.
aile sonrasında kadının hamile de olması dolayısıyla bir de manevi tazminat patlatsın mis gibi olur. ama zengine ne derece koyar bilmiyorum.
kişiyi hürriyetinden yoksun kılmayı unutmuşum...
savcı da izahıma rağmen tutuklamaya sevk etmiş ve nöbetçi mahkeme de tutuklamış...

devamını okuyayım »