hainbaykus

  • azimli
  • anadolu çocuğu (348)
  • 1275
  • 0
  • 0
  • 0
  • 5 yıl önce

kritik der reinen vernunft

kant'in elestirileri arasinda en kastirani ya da hocalarin anlamadan anlatmaya calismalarinin sonucunda muamma kalmis guzide bir eser. daha yeni yeni icine girmeye calisiyorum, yanlisim varsa duzeltin, yine de bir giris mahiyetinde;

1. saf ve ampirik(deneysel) bilgi arasindaki ayrim;
- tum bilgi deneyimle baslar.
- a priori: duyular ve deneyimden bagimsiz bilgiye denir.
- saf olarak adlandirilan, ampirik herhangi birseyin karismadigidir.

2. a priori bilginin belli modlarina sahibiz ve hatta genel kavrayis asla onlarsiz olmaz.
- gerekli oldugu dusunulen bir onerme a prioridir.
-- eger, gerekli bir yarginin gecerliligine sahip olma disinda, herhangi bir onermeden turememisse, mutlak a priori yargidir.
- evrensel olarak dusunulen bir onerme a prioridir.
-- ampirik evrensellik sadece keyfidir.

3. felsefe; olasiligi, prensipleri ve tum a priori bilginin kapsamini belirleyecek bir bilime ihtiyac duyar.
*

erste abteilung. die transzendentale analytik
erstes buch. die analytik der begriffe
1. hauptstück. von dem leitfaden der entdeckung aller reinen verstandesbegriffe
1. abschnitt. von dem logischen verstandesgebrauche überhaupt
izlenim olmadan görüye sahip olamayız. bu yüzden, kavrayıs(verstand) görünün bir fakültesi olamaz.
islev: degisik temsilleri tek bir ortak temsil altinda biraraya getirme fiilinin birligi.
konseptler(begriffe) islevlere dayanırlar. hiç bir konsept(sbegriff) bir nesneye aracısız baglı degildir, ama sadece onun baska bir temsiline baglıdır.
hüküm: bir nesnenin dolaylı bilgisi, örnegin, onun bir temsilinin temsili. kavrayısın(sverstand) tüm fiillerini hükümlara indirgeyebiliriz.

[izlenim/sensibilité: (der transzendentalen elementarlehre zweiter teil die transzendentale logik einleitung idee einer transzendentalen logik i. von der logik überhaupt) temsilleri karsılama kapasitesi, estetik bilimi, nesnelerin bize nasıl verili oldugu]
[görü/intuition: (i. transzendentale elementarlehre erster teil. die transzendentale asthetik) bilginin nesnelerle aracısız iliskide oldugu ve yöntem olan tüm düsüncelerin yönlendigi bir yöntem]
[müdrike/sverstand: (der transzendentalen elementarlehre zweiter teil die transzendentale logik einleitung idee einer transzendentalen logik i. von der logik überhaupt) bir nesneyi temsilleri aracılıgıyla bilebilme gücü, mantık bilimi, bir nesnenin nasıl düsünüldügü, faculte de juger]
2. abschnitt. von der logischen funktion des verstandes in urteilen
eger bir hükmün(urteil) tüm içerigini soyutlarsak, hükümdeki düsüncenin fiili(funktion) hükümler tablosudur.
i.nicelikleri ii.nitelikleri iii.iliskileri iv.modaliteleri
evrensel olumlu kategorik problematik
tikel olumsuz hipotetik assertorik
tekil mutlak ayıran apodiktik

sillojizmlerde, tekil bir hüküm evrensel gibi islenebilir, ancak nicelige saygı açısından mutlaklıga bir birlik seklinde durur ve bu yüzden kökten farklıdır. benzer olarak, mutlak hükümler olumludan ayrılmalıdır. hükümdeki düsüncelerin tüm iliskileri:
* sıfattan özneye dogrudur.(iki konsepti ele alıyoruz)
* zeminden sonuçlarına dogrudur.(iki hükmü ele alıyoruz)
* bölünmüs bilgiden ve bölümün üyelerinden birlikte alınmıs, birbirlerine dogrudur.(birçok hükmü birbirleriyle iliskileri açısından ele alıyoruz)
hükümlerin modaliteleri konseptlerine bir sey katmaz ancak sadece genelde iliskideki düsüncesine baglantısının degerini artırır.
problematik: olumlama veya olumsuzlama en az mümkün sekilde alınır.
assertorik: olumlama veya olumsuzlama gerçek olarak alınır.
apodiktik: olumlama veya olumsuzlama gerekli olarak alınır.

3. abschnitt. von den reinen verstandesbegriffen oder kategorien
sentez: degisik temsilleri biraraya getirme ve çesitli olanı bilginin tek bir fiilinde kavrama.
kopya ampirik degilse saf kabul edilir. sentez, bilgiye ilk hareketini verendir, örnegin analiz degildir. tahayyülün bir fiilidir. saf sentez bize müdrikenin saf konseptlerini verir. kategorilerin iddia edilebilir denen türevsel konseptleri vardır. örnegin nedensellik sonucunda güç, etki, edilgi ortaya çıkar.

kategori tablosu
i.niceligin ii.niteligin iii.iliskinin iv.modalitenin
birlik gerçeklik inherence ve mevcudiyetten mümkünlük-imkansızlık
çogulluk olumsuzlama nedensellik ve bagımlılıkdan varlık-yokluk
mutlaklık sınırlama komuniteden gereklilik-zorunluluk

matematik(saf veya ampirik, görünün nesneleriyle ilgili) ve dinamik(nesnelerin varoluslarında birbirleriyle ya da anlamayla iliskileriyle ilgili) seklinde de bir ayrım yapılabilir.

2. hauptstück. von der deduktion der reinen verstandesbegriffe
1. abschnitt. von den prinzipien einer transzendentalen deduktion überhaupt übergang zur transzendentalen deduktion der kategorien
askın çıkarım: konseptlerin nesnelere a priori baglanaabilecekleri durumun açıklaması. müdrike saf konseptlerinin çıkarımu mutlak sekilde gereklidir.
çünkü görüden degil, saf a priori düsüncenin sıfatları aracılıgıyla nesnelerden konusurlar.
çünkü nesnelere evrensel sekilde baglanırlar:
deneyimin zemini olarak degil, sentezleri için zemin olarak kullanılabilecek herhangi bir nesneye teshir edemezler. dusüncenin öznel sartlarının nasıl nesnel geçerlilige sahip olabilecegini kanıtlamalıyız.(kategori tablo’suna referans olarak). neden ve sonuc örnegi kullanılıyor: bunu a priori bir sekilde kanıtlamalıyız.

konseptlerin askın çıkarımına geçis
- sentetik temsillerin ve nesnelerinin baglanması için iki yol vardır:
a.iki nesne ampirik durumdaki sekilde mümkün bir temsil olusturmalıdır.
b.temsil nesneyi mümkün kılar.
- bir nesnenin bilgisinin mümkün oldugu iki durum vardır:
a.görü: erscheinung aracılıgıyla verilir. bu durum zihinde nesnelerin formal zemini olarak a priori sekilde yer alır.
b.konsept: bu görüye uygun olarak, bir nesnenin ne sekilde düsünüldügü.
- nesnelerin konseptleri genelde tüm ampirik bilginin altında onun a priori durumu seklinde yatar.
- bu yüzden, a priori konseptler olarak kategorilerin nesnel geçerliligi gerçegin üzerinde düsüncenin formuyla ilgili olarak kalır, bunlar aracılıgıyla tecrübe mümkün olur.

2. abschnitt. von den gründen a priori zur möglichkeit der erfahrung
- bir konsept mümküm deneyimin konseptinde ele alınmalı, mümkün deneyimin elemanlarından olusmalı. aksi halde içerikten yoksun ve anlamsız olur. saf a priori konseptler mümkün deneyimin durumları olarak hizmet eder ve bu onların nesnel gercekliginin zeminidir.
- her deneyimin geçtigi a priori saf düsünce içeren konseptler kategorilerdir. eger bir nesnenin yalnız anlamıyla düsünülebilecegini kanıtlarsak, bu yeterli bir çıkarım olur ve onların nesnel geçerliligini haklı çıkarır.
- alıcılık: bilgiyi sadece kendiligindenlikle birlikte mümkün kılar.
- kendiligindenlik: her bilginin içinde bulunması gerekli üçe katlanmıs bir sentezin zemini.

1. von der synthesis der apprehension in der anschauung
- tüm temsiller, zihnin modifikasyonları olarak içgörüye aittirler, bu yüzden zamanın nesnesidirler. her temsil, tek bir anın içerdigi kadar, asla mutlak birlikten baska bir sey olamaz.
-kavramanın sentezi: görünün birligini birarada tutma ve içinden geçme fiili, çünkü bir kopya içeren görüye aracısız olarak baglıdır. bir kopya bu sekilde bir sentez sonucunda saklanmıs tek bir temsil seklinde temsil edilemez.
- ampirik olmayan temsiller a priori olmak zorundadır.

2. von der synthesis der reproduktion in der einbildung
- kavramanın senteziyle ayrılamaz bir sekilde baglanmıstır. birseyi daha önce görmüssek nasıl tanıdıgımızı gösterir. a prioridir çünkü o olmadan mekan veya zamanın hiçbir temsili mümkün olamaz. zihnin askın fiillerinden biri sayılır.

3. von der synthesis der rekognition im begriffe
- reprodüksiyon olmadan konsept içinde tanımlama ortaya çıkamaz. sadece temsillerle ilgilendigimize ve nesneler bizim temsillerimizden uzak oldugundan, nesne, temsillerin kopyalarının sentezdeki bilinçliligin yapısal birligini gerekli kılar. ancak bu sentezi ortaya çıkardıgımızda bir nesneyi bildigimizi söyleyebiliriz.
- tüm bilgi bir konsept gerektirir ve bir konsept her zaman evrenseldir ve bir kural olarak alınabilir. tüm gereklilik askın bir durumda zemin bulur, bu yüzden tüm konseptlerin de zemini olmalıdır. bu zemin askın kavrayıs olmalıdır, bu, görünün tüm verilerini önceleyen ve mümkün kılan saf ve degistirilemez bilinçliliktir.
- kendinin bilinçliligi aynı zamanda konseptlere göre görünüsün sentezidir. görünüsler kendinde sey degillerdir, ampirik olmayan (askın) nesne (= x) olarak isimlen-dirilebilecek, (bizim tarafımızdan görülenemeyen) nesnelerine sahip temsillerdir. bu askın nesnenin saf konsepti tek basına nesnel gerceklik verebilir.

4. vorläufige erklärung der möglichkeit der kategorien, als erkenntnissen a priori
- tümü aynı deneyime ait çesitli algılar, algıların sentetik birligini ve deneyimin konseptlerle uyumlu formunu temsil ederler.
- kategoriler mümkün deneyim içinde düsüncenin sartlarıdır. kategorilerin imkan ve gerekliligi izlenimimizin kaynaksal idraka dayandıgı iliskiyi temel alır. idrakta hersey kendi-bilinçliligin birligine uymalıdır.

3. abschnitt. von dem verhältnisse des verstandes zu gegenstanden überhaupt und der möglichkeit dieses a priori zu erkennen
- tahayyülün senteziyle iliskideki idrakın birligi müdrikedir. kategoriler müdrikenin konseptleridirler.
- temsillerin birligi: kurallara göre reprodüksiyonun nesnel ve ampirik zeminidir.
- görünüslerin yakınlıgı: görünüslerin nesnel zeminidir.
- tüm algıların bilincinde oldugumu söyleyebilmem, tüm algıları tek bir bilinçlilige atfetmemden gelir.
- kuralların fakültesi: müdrikeyi tanımlamanın bir baska yoludur, müdrike doga yasalarının kaynagıdir.

summarische vorstellung der richtigkeit und einzigen möglichkeit dieser deduktion der reinen verstandesbegriffe
*

devamını okuyayım »
25.05.2006 04:20