hamuchera

  • battal gazi (363)
  • 627
  • 1
  • 1
  • 1
  • bugün

müslümanların hayaletlere ve perilere inanması

islam'a yapılan akla ve bilime dayalı kritikler, zekice esprili salvolar şahsımda saygı uyandırırken; böyle sik kadar akıl içermeyen, embesil yorumlar ve güya komiklikler hayattan tiksindiriyor. trollük olsa bile insan bir kalite arıyor.

tanım; yanlış önermedir. islam inancında hayalet ve peri yoktur. büyü de yasaktır, inanmak çok büyük günahtır. üstü örtülü kutuyu müslümanlar yapmamıştır, islam dönemi öncesi putperest tapınağıdır. islam'ın zaferini simgeler. taş atma ve tavaf hac ibadetinin ritüelidir. namaz; inanç disiplinini kaybetmemek için zorunlu tutulmuş bir ibadettir. maddi durumu iyi olanın kurban ve zekat ibadetlerinden sorumlu olmasının sebebi; durumu sizden kötü olanlara bir nebze faydanız olması ilkesine dayalı sosyal sorumluluk ve zorunluluktur.

bunları eksiksiz yapmanız sizi cennete de götürmez. önemli olan kul hakkı, adalet, merhamet, dürüstlük gibi insani kavramları ne kadar gözettiğinizdir.

devamını okuyayım »
06.01.2014 19:41