hasso besso

  • 2758
  • 48
  • 16
  • 0
  • evvelsi gün

atatürk'ü koruma kanunu kaldırılsın

atatürk'ü koruma kanunu diye bir kanun yoktur. ancak denilmek istenen kanunun adı, "atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında kanun"dur. kanun 31 temmuz 1951 tarihinde adnan menderes döneminde çıkarılmıştır.
dinciler bu kanunun ismet inönü'nün baskısı üzerine çıkarıldığını yayarak menderes'i kendi yandaşlarına mazlum ve madur göstermeye çalışmışlardır. hatta chp'nin irticaya kaydığı için çıkarmak zorunda kaldığını bile yaymışlardır. bu yalanlar günümüze kadar söylenegelmiştir. yerseniz.

menderes yanına çektiği hilafet yanlılarının atatürk'ü sevmediklerini ve fırsat buldukça o'na saldıracaklarını; cumhuriyet ilkelerini özellikle laikliği ortadan kaldıracaklarını bildiğinden atatürk'ü yasal korumaya almış, şeriat yanlısı siyasi partilere hayat hakkı tanımamış tek tek kapatmıştır.

gelelim şimdi bu kanunun maddelerine:.

1- atatürk'ün hatırasına alenen hakaret eden veya söven kimse bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
atatürk'ü temsil eden heykel, büst ve abideleri veyahut atatürk'ün kabrini tahrip eden, kıran, bozan veya kirleten kimseye bir yıldan beş yıla kadar ağır hapis cezası verilir.
yukarıdaki fıkralarda yazılı suçları işlemeye başkalarını teşvik eden kimse asıl fail gibi cezalandırılır.

2- birinci maddede yazılı suçlar; iki veya daha fazla kimseler tarafından toplu olarak veya umumî veya umuma açık mahallerde yahut basın vasıtasiyle işlenirse hükmolunulacak ceza yarı nispetinde artırılır. birinci maddenin ikinci fikrasında yazılı suçlar zor kullanılarak işlenir veya bu suretle işlenmesine teşebbüs olunursa verilecek ceza bir misli artırılır.

3- bu kanunda yazılı suçlardan dolayı cumhuriyet savcılıklarınca re'sen takibat yapılır.
4- bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
5- bu kanunu adalet bakanı yürütür.

sözkonusu kanunun, "atatürk aleyhine işlenen suçlar" yerine "atatürk'ü koruma kanunu" olarak yaygınlaştırılmasındaki amaçta kitleleri atatürk aleyhine yönlendirme gayreti saklı gizli değildir. bir tür, "bilinçaltı kurgulama" olayıdır bu. bu kanundan söz edenlerin içinde kanunun içeriğinden haberi olan hemen hemen yok gibidir.

maddelere bakıldığında ,"ulan atatürk'ü eleştir.. eleştirme diyen yok işte!. ama şahsına küfretmeden, anısına yapılan heykel ve anıtları tahrip etmeden yap eleştirini..." diyesi gelir. biat kültürü egemen olan bir kesimde bilimsel ve ilkesel eleştirel alışkanlığı olamayacağı için bunun yerine beddua, küfür; kendi inanç sistemi dışında olanlara karşı kapalı olmanın asabiyeti ve pervasızlığı içinde bir saldırganlık hali gelişmiştir.

bu kanuna getirilen eleştirilerin içinde ciddiye alınabilecek ve tartışmaya değer olabilecek tek eleştiri ifade özgürlüğü açısından yapılan eleştiridir. diğerleri defoludur, ittiredin...

edit: balkonda sigara içmenin, aşağıdan yürüyerek geçmekte olan bir cumhurbaşkanına karşı yapılmış saygısızlık olarak niteleyen kesimin atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında kanun'dan şikayet etmesi tam bir ironidir.

devamını okuyayım »