hayaletkasaba

  • 184
  • 5
  • 1
  • 0
  • dün

celal şengör

çıktığı bir çok programda newton fiziğini felsefi platformda temellendirmeye çalışmış immanuel kant'a laf çakmaya kalkması bizleri üzmekte ve kendisinin -en hafif tabirle- felsefi yüzeyselliğini gözler önüne sermektedir.

bilindiği üzere kant ile kurulan, fichte ve schelling ile gelişen ve nihayetinde hegel ile doruğuna çıkan alman idealizmi karl marx tarafından "tersine çevrilerek" diyalektik materyalizm ve tarihsel determinizmin temellendirilmesinde kullanılmıştır. maddi durumu aileden iyi olan ve elitist, aristokrat tavırları ile tanınan celal şengör'ün kuyruk acısı da buradan gelmektedir. bende aynı konumda olsam tarihi sınıfların savaşı olarak okuyan marx'tan ve ona ilham veren filozofların topundan nefret ederdim.

şimdi gelelim celal şengör'ün her yerde dillendirmekten çekinmediği iddiasına. beyefendi diyor ki "kant; felsefesini newton fiziği üzerine kurmuştur. eistein'in (özel ve genel) göreliliği geliştirmesi ile newton fiziği geçersiz olmuştur haliyle kant'ın kritik der reinen vernunft(salt aklın kritiği) adlı eserindeki fikirler de geçersizidir."

öncelikle kritik der reinen vernunft anıtsal bir felsefi eserdir, felsefi bir klasik olarak değerini binlerce yıl koruyacak ve bu dünyanın nasıl bir yer olduğunu anlamaya çalışanlar tarafından faydalanılacaktır. bunu tamamen kant'a zıt bir felsefi akım içerisinde(süreç felsefesi) araştırma yapan birisi olarak rahatlıkla itiraf edebilirim.

şengör ikinci olarak fizik bilimindeki yüzeyselliği ile kendini ifşa ediyor. einstein fiziği; newton fiziğinin devamıdır. (genel ve özel) görelilik newton fiziğini yıkıp yerine bambaşka, yeni bir teori inşa etmemiştir, onu geliştirmiş, hatalarını düzeltmiş ve eksiklerini gidermiştir. açıklayamadığı bazı fenomenleri (örneğin merkürün yörüngesindeki sapma) açıklamıştır. (genel ve özel) görelilik deterministtir bu da klasik fiziğin bir uzantısı olduğu şeklinde yorumlanabilir. newton fiziğinin asıl sarsan teori kuantum teorisidir ama bu başka bir konu.

şengör üçüncü olarak genç einstein'in teorisini geliştirirken ilham aldığı düşünürlerden birisinin immanuel kant olduğundan habersiz("relativized a priori" kavramını araştırabilirsiniz).

http://repository.hkbu.edu.hk/…=1007&context=rel_ja

http://repository.hkbu.edu.hk/…=1008&context=rel_ja

sonuç olarak kant eleştirilebilir, en başta schopenhauer olmak üzere modern bir çok düşünür tarafından eleştiriliyor da. bunun yanında kant bir çok yeni felsefi akıma ilham da veriyor. ancak kant'ı eleştirmek her yiğidin harcı değildir. derin bir epistemoloji ve felsefe tarihi bilgisi gerektirir. eski ve yeni geometrileri bu geometrilerin felsefi anlamlarını, klasik ve çağdaş fiziği vb. derinlemesine bilmek gerekir. insan aklının en sofistike ürünlerinden biri olan ve içinde insan aklının sınırları tartışılan "kritik der reinen vernunft" adlı kitaba da hakim olmak gerekir.

"bu ülkede üniversite yok, bilim insanı yok, halkımız aptal, fakirler okuyamaz, okusa da bir halta yaramaz" diyerek elitist ve aristokrat tavırlarla bilmediği veya yarım yamalak bildiği konularda rezil duruma düşmek onca bilimsel çalışmayı yapan bir hocaya yakışmıyor.

iyi bir jeolog olmak demek iyi bir bilim tarihçisi, iyi bir filozof olmak demek değildir.

devamını okuyayım »
22.02.2016 16:21