hayaletkasaba

  • 173
  • 3
  • 0
  • 0
  • 3 hafta önce

zihin

her element, buhar veya gaz halinde, tıpkı insanlardaki parmak izi gibi kendine özgü bir ışıma yapar.

insanlarında böyle olduğunu düşünmeye başladım. yani parmak izlerimiz ve atomlar gibi zihinlerimizde özgün düşünceler üretiyor.

bizim zihnimiz, diğer bir zihin ya da zihinlerden oldukça farklılık gösteriyor. düşüncelerimizin belirlenmesinde kalıtsal faktörler, çevre, eğitim vb. faktörler oldukça etkili.

ancak bunun ötesinde, daha derine indiğimizde her zihnin "kendilik deneyimi" kendine özgü. yani bir zihnin kendi içsel deneyimi ve kendini deneyimlemesi sadece kendine özgü. başka birisi hiç bir zaman onun kendini kendi zihninde deneyimlediği gibi deneyimleyemez.

işte bu noktada "biz ve diğerleri" problemi doğuyor. her insanın zihinsel özgünlüğü diğer insanlar ile ilişkilerinde ve iletişiminde bir asimetri oluşuyor. takdir edersiniz ki bu doğayı ve kendini anlamlandırmakta da meydana çıkıyor.

zihinsel asimetrinin ve alabildiğine öznelliğin hükmettiği insanlar arasında nasıl bir objektif dünya görüşünden bahsedebiliriz? dahası objektif herhangi bir bilgi türü böylece mümkün olabilir mi?

zihnin özgünlüğü ve asimetrisi karşısında dünyanın nesnelliği ve simetrisi ne anlama gelmektedir?

devamını okuyayım »
12.12.2015 23:31