hayaliii

  • 136
  • 0
  • 0
  • 0
  • 11 yıl önce

takım çalışmasına uyumlu

takımda çalışan elemanların yanında asalak olarak takılan, üzerine aldığı işi göstermelik de olsa yapan ya da yapmazsa mazeret üreten tipleri nitelemek için kullanılan bir sıfattır. bu tipler in yapılan işin niteliğine yönelik bir sorunsalları yoktur ve kaygı duymazlar. 'takım çalışmasına uyumlu tipleri' uyumlu yapan tam da bu kaygısız halleridir. olur da çalışma başarılı olursa sevinme ve bilimum nimetlerden yararlanma hakları saklıdır. zaten bu tip insanların takım çalışmalarında yer alma sebepleri ya tutarsa zihniyetidir. etkisiz eleman gibi gözükseler de, takımda çalışan kimi zaman uyumsuzlaşabilen diğer tip elemanların çalışma motivasyonlarını düşürmek gibi yan etkilere sahip olabilirler.

devamını okuyayım »
09.01.2005 15:58