helyumungizi

  • mangal yürekli rişar (522)
  • 853
  • 0
  • 0
  • 0
  • 5 yıl önce

psikiyatrist

öncelikle şunu akıldan çıkartmamak gerekir ki psikiyatrist diğer doktorlar gibi belli bir tıp eğitiminden sonra branşlaşmış özelliksiz bir insandır.üniversitedeyken iyi bir öğrenci olmuş olabilir, ödüllü bir bilim adamı olabilir, entellektüel bir insan da...genelde insanlar bu gibi özelliklere bakarak doktor seçerler.elbette bir haklılık payı vardır bunda, eninde sonunda bir alışveriştir, müşteri zihniyetiyle hareket edilir.gel gelelim bir psikiyatristin prestiji sadece kendisini ve muayenehane kapısının dışındakileri ilgilendiren etiketidir.bir iki viziteden sonra bu etiketin düşmesiyle altındaki salt insan ortaya çıkar.ilaç yüklemesiyle üzerine düşen sorumluluktan kurtulmaya çalışan kasaplar, herşeyi cinsellik ekseninde gören mesleki maskeli sapıklar, belli duyarlılıklara sahip olmadan bu mesleği seçmiş pişman ve yorgun profesörler, merak ve iyi niyetlerini muhaffaza etmeyi başaramayarak işi tüccarlığa vurmuş karizma insanları, özgüvenleri eksik tasdik ediciler, alkol yasaklayan eski alkolikler...vs.sonuç olarak yukarıdaki tanımlamalardan herhangi birine uyan bir psikiyatr; dünyanın en çok insan kategorize etme meşrutiyeti verilmiş mesleğini yapan birisi olarak kendisinin de aynı işleme tabi tutulabileceği ve aklı başına gelen bütün hastaları tarafından büyük bir rahatlıkla kategorize edilebileceği gerçeğiyle yüzleşmelidir.bu tanımlamaların dışında kalan çok az sayıda bulunabilen doktorlar, insan olmayı * sorgulayan, kendi hayat tecrübelerini ve araştırmalarını paylaşarak objektif analizler yapmayı, merakını ve ilgisini her şartta uyandırmayı kendine bir yaşam tarzı edinmiş ve mesleğiyle bir olmuş gönüllü profesyonellerdir.bu düşünce de aralarında iyi kitap yazabilenlerinin olmasından tebelleş olmuştur yoksa ilaç yazma kabiliyetlerinden değil.` :allah düşürmesin`

devamını okuyayım »