hemfasfakirhemdefukfukara

  • 16
  • 0
  • 0
  • 0
  • 9 ay önce

lale devri

bu devirde,ilk kez çiçek aşısı uygulanmıştır( ingiltereye dahi istanbulda görülerek götürüldüğü iddia edilir ), avrupayı daha yakından tanımak için başkentlerine elçilik heyetleri yollanmıştır,matbaa getirilmiştir,tulumbacılar adı verilen itfaiye teşkilatı kurulmuştur,çini atölyeleri ve kağıt fabrikaları açılmıştır,uzun süren bir barış dönemi yaşanmış,imparatorluk zevk ve estetikle tanışmıştır. muazzam kasırlar,bahçeler yapılmıştır.
tüm bu olan bitenle birlikte,aşırı eğlence düşkünlüğü,savaşa-ganimete bağlı ekonominin barış zamanında bozulması,aşırı enflasyon,askerin sefere çıkmak istemesi ve yapılan yeniliklerin halk ve ulemada şeriat düşmanlığı olarak algılanması sonucu bir isyanla son bulmuştur.

devamını okuyayım »