hepatrol

  • 4148
  • 0
  • 0
  • 0
  • 8 yıl önce

sigmund freud

freud'a göre rüyaların haytımızda büyük yeri vardır. eskilerin sandığı gibi geleceği göstermezse de geçmi$in bir aynasıdır.ç ünkü rüya, hayaller içinde gerçeğin belirmesinden ba$ka bir$ey değildir. içimizde birtakım istekler vardır; bunlar, dı$ dünyanın baskısıyla gerçekle$ememi$, hatta dile bile gelememi$tir. i$te, baskı altındaki bu istekler, rüyada ortaya çıkmak için, serbest bir alan bulurlar.
bilinçaltında kalmı$ duygular, istekler yalnız rüyalarda ortaya çıkmakla kalmaz; günlük hayatımızda birtakım bilinçdı$ı hal ve hareketlerimiz vardır ki bunların çoğu, baskı altındaki bu istekler, biz farkında olmadan belirmeleridir.
freud'a göre, sevgiyle nefret çoğu zaman bir kimse üzerinde birle$ebilir. çocuğun babasını hem sevmesi, hem ondan korkması bu iki değerliliğe bir örnektir. hatta, yalnız sevgi duyulan bir kimseye bile, görünürde hiçbir neden yokken, nefret beslemek mümkündür.

devamını okuyayım »
13.04.2003 23:14