heraklia

  • 75
  • 0
  • 0
  • 0
  • 15 yıl önce

lümpen

toplumlarda sınıfını bulamamı$ serseri mayın niteliindeki kucuk topluluklardır.ulkemizde i$ bulmak ya da $ehirle$mek(!) adına buyuk hayaller ve umutlarla koylerinden buyuk $ehirlere ta$ınarak yeterli sanayileşme olmadiindan i$siz-bu nedenle evsiz-,koylu_kentli sınıfları arasında kalmı$ insan grupları;her nekadar zaman zaman varo$larla karı$tırılsalar da lumpenler varo$larin bir ust kademesi gibi de du$unulebilir.

devamını okuyayım »