hickimsehayattansagkurtulamaz

  • 3617
  • 56
  • 15
  • 0
  • 3 gün önce

bektaşi

hatasıyla sevabıyla osmanlı'nın derin devleti. devletin kuruluşunda osmanoğlu hanedanından çok daha büyük hizmeti geçmiş, yapılan hatalarda yine osmanoğullarından daha büyük payı olan kurum.

aslına bakarsanız türkiye, bir bektaşi projesidir. selçuklu sultanları için türkmenler başbelasından ibaretti. bu kitleyi rum'a` :anadolu` yönlendirenler ve bölgeyi kolonize edenlerse yesev-bektaşi dervişleriydi. bugün alevi ocakları denen yerler aslında yesevi-bektaşi halifelerinin organizasyon merkezleriydi. hatta zaman zaman bunlar arasıda nüfuz savaşları çıkardı. velayetname'den anlaşıldığı kadarıyla bizzat hacı bektaş veli bu nüfuz kavgasını sonlandırmak amacıyla bir tür yüksek komiser sıfatıyla anadolu'ya gönderilmişti.

intisap esnasında şeyh müride tarikat erkanını manzum biçimde aktardıktan sonra bu senin kulağına küpe olsun der ve bir küpe takardı. osmanlı klasik toplumunda etrafta kulak memesinde küpe takmak için delik bulunan birinin bektaşiliğe mensup olduğu ve yeniçerilerle ilişkisi olduğu sonucuna varılırdı ki bu o kişinin yakın civarda hatta imparatorlluğun çeşitli yerlerinde dönen dolaplar hakkında birinci elden bilgi sahibi olması demekti.` :onun kulağı deliktir`

yine tarikatten atılacak biri şeyhin karşısına getirilir ve şeyh suçlu kişinin kulağındaki küpeyi çekip yırtarak çıkarırdı. kulak memesindeki yırtık o kişinin bektaşilikten yani o zamanın derin devletinden atıldığı ve çok belalı biri olduğu anlamına geliyordu.` :eski kulağı kesiklerden`

devamını okuyayım »