hktn

  • 174
  • 0
  • 0
  • 0
  • 2 yıl önce

nesil

sözlükteki karşılığı, yazarların sözlük dışındaki alanlardaki deneyimlerini yok sayan kavram. şöyle ki; sözlükte yazarların üye oldukları yıla göre gruplandırılmalarının ve sıralanmalarının çağrıştırdığı üzere, sözlükteki yazarlık mefhumu kaç yıldır sözlükte yazar olduğu haliyle ölçülür. örneğin; dördüncü nesil bir yazar, sekizinci nesil bir yazardan daha fazla 'yazar'dır. hal böyleyken, bu varsayım, sekizinci nesil yazarın gündelik yaşamdaki deneyimlerini ve aktarımlarını, sözlüğe üye olmaktaki gecikmişliğinden ötürü yok sayar ve görünmezleştirir. daha da kötüsü, sözlükteki deneyimleri, yaşamın diğer alanlarındaki deneyimden kopartarak kendi içerisinde otonom bir değer haline getirir. oysa ki bu durum gerçek hayatta böyle değildir. her yazar, deneyimledikleri ve aktardıkları üzerinden yazardır ve bunun ölçümünde hangi yıl sözlüğe üye olunduğunun önemi fiili duruma göre bir hayli önemsizdir.

ancak gel gelelim, tüm bunların hepsi incir çekirdeğini doldurmayacak kadar önemsiz sorunlardır. yeryüzünde bundan çok daha önemli eşitsizlikler vardır ve eşitsizlikler arasında bir hiyerarşi tanımlamak her zaman kötü değildir. evet, filistin'de füze yağmuru altında yaşayan bir insanın yaşadıklarıyla orta halli bir kadının evinde fiziksel, psikolojik, cinsel vesaire her türlü şiddeti görmesi ya da işçi sınıfından bir insanın emeğinin sömürülmesi arasında bir önem sırası yapmak güç ve tehlikeli olabilir. ama bu üç insanla sözlükte daha yeni yazarlık yapan kişiler hakkında geliştirilen önyargılar arasında bir ezilme hiyerarşisi kurmak çok da kötü değildir. hatta iyidir bile. o halde bu entry de hiçbir şey söylemez, gayet zevzekliktir, safsatadır.

devamını okuyayım »
28.01.2009 00:42