hunialeyhisselam

  • 215
  • 1
  • 1
  • 1
  • bugün

postkolonyal aura

sömürgecilik sonrası dönemi eleştirel bir üslupla anlatan boğaziçi yayınlarından türkçe'ye çevrilmiş arif dirlik kitabı. post modernizmi postkolonyalizmin atası olarak gören arif dirlik postkolonyal çalışmaların ve eleştirilerin kültürel ve kimliksel olarak ele alınmasını, yerele yapılan vurgunun küresel kapitalist bağlamdan soyutlanmasını eleştirmektedir. kitap sömürgeciliğin ekonomi politik açısından değerlendirilmesi gerektiğini ifade etmekte, günümüzde bu tür çalışmaların kimlik ve etnisiteden öteye gidemeyişine bir karşı çıkış niteliğinde. yöntem olarak tarihsel materyalizme yakın gibi. açıkçası said'in şarkiyatçılık kitabından daha doyurucu geldi bana.

devamını okuyayım »
06.04.2015 20:22