hylirahypnos

  • 71
  • 0
  • 0
  • 0
  • 6 ay önce

sit sertifikası

sit sertifikası daha çok doğal sit ilan edilen alanlarda verilmektedir. birçok parsel sahibinin parselinin olduğu bir alan sit alanı ilan edildiğinde devlet parsel sahiplerine istedikleri zaman kullanmak üzere sit sertifikası vermektedir. daha sonra sit sertifikası olan bu malikler herhangi bir hazineye ait taşınmazın ihalesine davet edilir. sit sertifikası; hazineye ait taşınmaz mal satış ihalelerinde bir öncelik hakkı getirmemektedir. ancak, ihalede bedelin karşılanmasında ödeme aracı olarak kullanılabilmektedir. eğer sertifika sahibi herhangi bir hazineye ait taşınmazı satın almak isterse bu sertifikada yazan ücret kadarıyla o taşınmazı satın alabilir. eğer sertifikada yazan ücret hazineye ait taşınmazın ücretinden daha düşük ise üstüne para katarak bu taşınmazı satın alabilir.

ancak bu durumun sertifika sahibi olan kişiler için olumsuz olduğu durumlar da mevcuttur. en önemli sorunlardan biri, sertifikada ki ücretin o zamanın değerine göre belirlenmiş olmasıdır. yani eğer sertifika sahibi uzun yıllar boyunca ihalelerden hazineye ait bir taşınmazı satın almamışsa sertifika sahibi daha ileriki bir zamanda paranın değer kaybetmesi sebebiyle taşınmazının değerinin çok altında bir sertifikaya sahip olmuş olur.

diğer bir sorun ise bu ihalelere çok büyük ölçekli şirketlerinde katılıyor olmasıdır. hazineye ait taşınmazların değerli olması özellikle bu şirketleri bu ihalelerde çok yüksek ücretler ödemeye sevk etmektedir. bu nedenle sit sertifikasında yazan değer bu şirketlerin ödediği değerin yanında çok düşük bir değer olarak kalmaktadır.

devamını okuyayım »
08.06.2014 20:09