icimdekibeninsesi

  • 106
  • 1
  • 0
  • 0
  • geçen hafta

imparator neron

roma imparatorluğu'nun çöküşüne doğru gidiş yıllarının unutulmaz adı neron,bir dizi darbeler sonucunda iktidara gelmiş ve ülkesinin iç savaşlarla yıprandığı bir dönemin hükümdarı olmuştu.asıl adı lucius domitius neroclaudius olan neron , m.s 37 yılında antium 'da dünyaya geldi. neron'un annesi agrippina'in entrikalarının da payıyla imparatorluk tahtına oturuşunun öncesinde roma'da birbirini izleyen darbeler yaşandı. sezar'dan sonra roma'da hüküm süren imparator kaligula, bir çılgın hatta bir deli gibi işler yapıyordu. örneğin her hafta mahkumlar listesini gözden geçirerek o haftanın işkence ve ölüm programını hazırlıyordu.sonra yeni bir usul daha buldu.oğullar işkencelerle öldürülürken babalar hazır bulunduruluyor, oğullar işkenceyle ölünce baba imparatorun sofrasında kadeh kaldırıp kahkahalar atmaya zorlanıyordu. sonunda halk isyan etti ve imparator kaligula muhafızlar tarafından öldürüldü karısı ve kızı parçalandı. sonra kaligula nın amcası klod tahta geçti .çirkin hasta ve kekeme haliyle yıllarca hiç bir işe yaramaz bir adam sayıldı. klod tarihin ünlü fahişesi mesallina ile evliydi.mesalina kocasını sürekli aldatıyordu.siryus adında unvan sahibi, yakışıklı,romalı bir gençle kocası roma dışındayken evlendi, klod romaya döndüğünde askerleri messalina yı öldürdüler.klod daha sonra agripin adlı kadınla evlendi.agripin neron'un anesidir.agripin ,imparator adına imparatorada hükmediyor ve bununla yetinmeyerek gelecek için planlar yapıyordu.ilk izdivacından olan oğlu domitius klod 'un ölümünden sonra romaya hükmetmesini istiyordu.49 yılında domitius klod'u kızı oktavi ile nişanlandı.50'de imparator onu evlat edindi ve neron adını verdi.52 de gençliğin prensi unvanıyla birlikte önemli bir memuriyete atandı.annesi agripin 10 kasım 54 akşamı sarayda düzenlediği eğlencede kocasının yemeğine zehir koyarak klod 'u öldürdü.12 kasım sabahı neron 17 yaşındayken tahta geçti.hükümdarlığının ilk zamanları sukünet içinde ve halka yararlı olarak geçti.neron ,seneca ile burrus'un öğütlerine uyarak ,augustus 'u meşruti yönetimini uyguladı.orduyu ve dış siyaseti yönetmekle yetindi ve başka alanlarda idareyi senatoya bıraktı.vergiler hafifletildi,tahsildarlar sıkı bir denetim altına sokuldu,taşra haalkı haksız vergilerden kurtuldu.seneca ve burrus neron un annesinin vesayetinden kurtulmaya teşvik ediyorlardı.ayağının kaydırılacağını anlayna agripin klod un öz oğlunu devreye sokmaya çalıştı ancak neron üvey kardeşini daha sonra annesini öldürttü.ilk karıs ı oktavi!yi sürgüne gönderdi ve öldürttü. poppaea ile evlendi. burrus ölünce seneca 'da bir köşeye çekildi. neron'un despotlukları başladı imparatorluğu yönetmek gücünden yoksun olan neron karısıyla beraber kendisini aşırı sefahate kaptırdı.64 yılında roma da büyük bir yangın çıktı neron suçu halkın nefret ettiği hristiyanlara yükledi.hristiyanlara karşı ilk soykırım hareketne girişti.romayı yeniden kurmaya kalkan neron savurganlığıyla hazineyi tam takır hale getirdi.65 yılında senato çevresinde piso'nun yönetiminde bir ayaklanma hazırlandıysa da zamanında öğrenildi ve amansızca bastırıldı,piso intihar etti.içinde seneca'nın da bulunduğu isyancılar öldürüldü.bu komplo neron2u her an öldürülme korkusuna düşürdü ve fena halde sarstı,hükümdarlığının sonu hem bir terör hem de bir zevk eğlence dönemi oldu.neron senatodaki muhalefetin başı olan thrasea 'yı öldürttü.ardında güzel sanatların vatanı sayılan yunanistan'a gitti.burada araba yarışlarına ve şiir yarışmalarına katılarak ün kazanma hevesine kapıldı. 68 yılında imparatorlukta ,lyon'la senato komiseri vindex'in öncülüğünde bir ayaklanma patlak verdi.ispanya genel valisi galba da bu harekete katıdı,ardından da afrika lejyonları başkaldırdı.neron senato tarafından halk düşmanı ilan edildi.roma dan kaçtı ve 9 haziran 68 'de bir azatlı köle tarafından öldürüldü.

devamını okuyayım »