intrigante

  • 1486
  • 13
  • 8
  • 0
  • dün

türkçe

öncelikle sozluk.gov.tr’nin (tdk) kullanımıyla alakalı genel açıklama

ayrımlar
aciz ve âciz ayrımı (bkz: #98095818)
adına ve için ayrımı
alem ve âlem ayrımı
ana dil ve ana dili ayrımı
arapça seri ve fransızca seri ayrımı
bayan ve kadın ayrımı
bir takım ve birtakım ayrımı
bire bir ve birebir ayrımı
bizatihi ve bizzat ayrımı
çalışan ve personel ayrımı
dalalet ve delalet ayrımı
defaatle ve defaten ayrımı
evham, vahamet, vahim ve vehim ayrımı
göğüs ve meme ayrımı
ihtilaf ve itilaf ayrımı
kargaburnu ve karga burun ayrımı
karşı ve karşın ayrımı
keyfekeder ve keyfî ayrımı
mahluk ve mahlukat ayrımı
maiyet ve mahiyet ayrımı (bkz: #101697515)
mefhum ve mevhum ayrımı (bkz: #95870446)
müptela ve müptezel ayrımı
naif ve nahif ayrımı (bkz: #95870632)
poison ve poisson ayrımı
rumen, romen ve roman ayrımı
teskere ve tezkere ayrımı
umarsız ve umursamaz ayrımı
“uykum yok.” ve “uykusuzum.” ayrımı
“ve”, “veya” ve “ya da” ayrımı
yaradılış ve yaratılış ayrımı

ekler ve telaffuzları
alp, blok, ebat, edat, emlak, hatır, hukuk, lahit, merak, sabah, stok, temlik, tereddüt, umur

etimolojik kısa paylaşımlar
aborjin
deodorant ve restoran
efkâr
fakruzaruret
fransız devrim takvimi
ganyan
heykeltıraş
imla (yazım)
kel alaka
lokanta ve restoran
malumatfuruş
par hazard
resmigeçit
supanglez
sümen
şoför
yüz numara
(bkz: #109570494)

noktalama işaretleri
1. düzeltme işareti (bkz: #87898316)
2. kesme işareti
a. isim tamlaması (bkz: #110422815)
b. kısaltmalar
c. kurum, kuruluş isimleri
ç. “o” zamiri (bkz: #89898227)
d. özel isme gelen çoğul eki, yapım eki ve sonra gelen ekler (bkz: #110409277)
e. sonunda 3. teklik kişi iyelik olan sözcüğe başka bir iyelik eki gelmesi
3. nokta (saat yazımı)
4. noktalı virgül (bkz: #113139580)
5. tek tırnak ve tırnak
6. tire (ek gösterimi)
7. sayılarda nokta ve virgül kullanımı
8. zarf-fiilde virgül kullanımı

telaffuz
öncelikle (bkz: #93107452) (bkz: #97006210)
fonetik alfabe
ğ konusu

divane, garaz, tekrar ve tekraren, hacettepe,hakir, ırak, ikamet, meta, muğlak, nida, vaka, vakur

yabancı dillerden geçen ek ya da sözcükler
arapçadan geçen sözcükler (“-an -en” son eki)
arapçadan ve farsçadan türkçeye geçen sözcükler (tekil, çoğul)
çeviri konusu (politik ekonominin ve vergilendirmenin ya da siyasal iktisadın ve vergilendirmenin ilkeleri)
farsça -be- iç eki
föy ve şömiz farkı
kalemşor
kupür, küsur ve şoför
silahşor
“-sion”, “-siyon” ve “-zyon” son eki ayrımı
taşere etmek kullanımının doğrusu
“-uar” ve “-uvar” son eki ayrımı
veteriner hekim

yazım
bakınız kısaltması
belirtisiz isim tamlamasına gelen sıfatların kullanımı
birleşik fiiller
da de bağlacı ve -da -de eki (bkz: #115679616)
gerek gerek kullanımı
ki bağlacı ve -ki eki
nispet eki
öz sözcüğünün ayrı ve bitişik kullanıldığı birleşik sözcükler
sert sessizle biten bazı özel adlara gelen ekin okunuşu ve yazılışı
soru edatı
yabancı sözcüklere gelen ekler

yazım (sözcükler)
affetmek
bayağı
boş vermek, darbetmek, fark etmek, gasbetmek, hak etmek, hoşça kalmak, öz geçmiş, vadetmek, vazgeçmek (bkz: #105095028) (bkz: #112131688)
buyurmak
ebegümeci ve zeytinburnu’na getirilen yapım ekleri (bkz: #91261134)
haiz olmak
itibarıyla (bkz: #89752100)
menşe
sanmak
doğru olmayan “üzülünmek” fiili
yaşında olmak
zaruret

devamını okuyayım »