isnetus

  • 4371
  • 37
  • 10
  • 0
  • dün

istanbul'un güzelliğinin abartılması

istanbul malum tarihi arka planı, coğrafi konumu ve altyapı eksikliği sebebiyle 21. asrın gelişmiş bir sanayi toplumuna merkez olamaz. zorla onu öyle bir konuma iterseniz hem çıkacak sayısız problemle baş edemezsiniz, hem de muazzam bir kaynak israfına yol açarsınız.

şehirler gelişigüzel ortaya çıkmazlar. coğrafya, ulaşım imkanları, iklim, ticaret rotaları vs. etkenlerinin kombinasyonunca belirlenirler.

istanbul bilhassa ipek yolunun kırım kolu ile avrupa arasındaki savunması kolay bir kontrol karakolu olarak gelişmiştir. ticaret rotasını vergilendirmek amacıyla.

günümüzün modern bir sanayi toplumu yapılanması zaviyesinden, istanbul her açıdan yetersiz bir kenttir ve hep öyle kalmaya mahkumdur.

bu sebeple en baştan günümüz ihtiyaçları doğrultusunda planlanmış ve inşa edilmiş bir kente ihtiyacımız var.

mesela, türkiye'de coğrafya, iklim, ulaşım, sanayi, ticaret vs. açılarından uygun bir mevki tespit edilip yepyeni bir şehir inşa edilse çoğu problemi en baştan yok etmek mümkün olurdu.

şehir yapılmadan önce, evvela gelişmiş bir metro yer altına inşa edilir.

aynı şekilde şehrin altına bütün altyapı hizmetlerine yeterli gelecek bir kanalizasyon sistemi kurulur. new york'taki gibi görevliler bu kanalizasyon sisteminde araçlarıyla dolaşabilirler. doğalgaz, elektrik, su, atık su, telekom, en gelişmişinden fiber internet, kablotv vs. bütün sistemler burada...

asla trafik sıkışıklığına meydan vermeyecek genişlikte çok şeritli yollar, park sorunu olmaması için yer altında inşa edilmiş geniş ve ücretsiz otoparklar. otoparklar yer altında olursa görüntü kirliliği de engellenmiş olur. aynı zamanda bu otoparklar savaş şartlarında sığınak işlevi üstlenebilir.

şehir geniş parklar, bahçeler, sayfiye yerleri, yeşil alanlarla donatılmış.

gençlerin spor yapması için bol miktarda spor tesisi, sahası, spor komleksi vs. gençleri spora teşvik etmek için özel devlet desteği. ücretsiz, hocaların kontrolünde çalışma imkanı.

planlı programlı şehir etrafına serpiştirilmiş organize sanayi bölgeleri.

homojen olarak dağıtılmış okul ve eğitim kurumları.

yüksek nüfus artışı ve kent gelişimi için önceden yapılmış planlar vs.

bu da benim hayalim. düşünmesi bile bana haz veriyor.

devamını okuyayım »