istemi yabgu

  • bıçkın (497)
  • 970
  • 1
  • 0
  • 0
  • 2 hafta önce

azeri

esasen var olmayan etnik kimliktir. "azeri" olarak tanımlanan etnik kimlikteki insanlar ondokuzuncu yüzyılın sonlarına kadar kendilerini müslüman olarak adlandırıyordu. milliyetçilik akımının bölgeye sirayetiyle ise kimlik olarak "türk"lük ön plana çıkmıştır. azerbaycan ise o döneme kadar sadece bölgeyi tanımlayan bir isim olarak kullanılagelmişti. ancak, rusya'nın milliyetler politikası gereği, burada yaşayan insanlar için "azeri"lik bir kimlik olarak belirlenmiştir ve uzun sayılmayacak bir süreden sonra da, toplumun genlerine kodlanmıştır. durum kısaca bundan ibarettir.
bugün azeri olarak adlandırılan insanların türkmen olduğunu belirtmeye gerek yoktur. türkiye türkleri, azeriler ve türkmenler* soy olarak birbirlerine çok yakındır.

devamını okuyayım »
12.06.2009 10:02