james wade piotr armando cletus wagner

  • 1148
  • 0
  • 0
  • 0
  • 3 ay önce

bir ateist isterse kız kardeşi ile yatabilmelidir

ateistlerin ahlaka sahip olmak için bir kurallar bütününe sahip olmadığı ve bu yüzden ayıp ve kötü olan her şeyi yapabilecek yaratıklar olduğunu vurgulamak isteyen kişilerin ateizme bel altı vurmak amacıyla senelerdir ortaya koydukları söylem. bu biraz umut sarıkaya'nın ilk anarşistler karikatürüne benziyor, aha şuna; https://i.hizliresim.com/1gar4p.jpg

semavi dinlere inanan kişilerin bu savının arkasındaki mantık şudur. islam'da ve hatta diğer dinlerde tanrı tarafından belirlenmiş kurallardan doğan bir ahlak anlayışı vardır. adam öldürmek, hırsızlık, yalan söylemek, hak yemek, zina, ensest gibi şeyler tanrı tarafından yasaklanmıştır, bu da bizim ahlak anlayışımızın temelini oluşturur. bunlara uymazsan yaratıcının ve efendinin kurallarına karşı gelmiş olursun, bunlara uymazsan ahlaksız olursun. ateistsen, tanrı tarafından gönderilmiş kitaplara ve kurallara inanmıyorsan, sana kural koyan bir güç yoktur, bu yüzden sende ahlak da yoktur.

işin farklılaştığı nokta şudur; ateizm tanrıların varlığını reddeder, fakat bu kuralları reddetmek zorunda değildir.

çünkü tarihsel açıdan bakarsak ahlak anlayışı islamın, hristiyanlığın ve yahudiliğin tekelinde değildir. bütün kanunlar ve kurallar insanlığın kültürünün bir parçasıdır, aynı inançların bu kültürün parçası olduğu gibi. bugün bildiğimiz anlamda en eski kanunlar babil kralı hammurabi tarafından yaklaşık 4000 sene önce düzenlendi, kendisi de bu kuralları adalet tanrısı şamaş'tan almıştı. hammurabi'den önceki krallar ve toplumlar da büyük ihtimalle bu şekilde, geldiği yer gökler olan, çeşitli kurallara sahipti.

çünkü kural ve kanun düzenin değişmez parçasıdır. insanın yavaş yavaş yerleşik düzene geçmesiyle beraber zaten inanç da doğmuştur. çünkü düzen kanun gerektirir, kural gerektirir. ürünlerin yetişmesi için, yaşanılan yere düzenli besin sağlanması için, üreme için kurallar gerekmiştir. erkeğin başkasının çocuğunu değil kendi çocuğunun bakımını sağlaması ve soyunu devam ettirebilmesi için tek eşlilik ortaya çıkmıştır. sağlıksız bireyler yetiştirmemek için ve aile yapısının, dolayısıyla toplumun düzenini bozmamak için ensest yasaklanmıştır birçok kültürde. doğal olan ve kaosa yol açabilecek her şey, toplumun düzenini bozacak her şey yasaktır, ayıptır, kötüdür, sadece semavi dinlerde değil, daha önceki toplumlarda bile. bu kuralları koymak için ise bir otorite, cezalandırma gerekmiştir. dinlerin görevi de bu olmuştur. tanrısal yasalara karşı gelirseniz sonsuza kadar acı çekersiniz.

peki semavi dinlerden önce de bu ahlak kuralları varsa bu ne anlama geliyor? peki eski insanların sahip olduğu bu ahlak kurallarının kökeni ne? onların tanrıları mı? yani o tanrılar gerçek mi? yoksa düzeni sağlamak adına o dönemdeki otoriteler tarafından koyulmuş, kökeni çok eskilere giden topluluk kuralları mı bunlar sadece?

evet, gerek semavi, gerekse daha eski dinler ve inanç sistemleri sayesinde kurallar ve kanunlar doğmuştur. fakat ateist düşünceye göre bunlar tanrısal değildir, insanın kültürleşmesi sonucu doğmuş, otoriteler tarafından topluma empoze edilmiş yazılı ve yazısız kurallardır. ahlak anlayışı da böyle doğmuştur. bu kurallar sayesinde medeniyet doğmuştur, günümüzdeki medeni yasaların kökeninde de bu binlerce senelik birikim vardır.

fakat artık kabul edilmesi gerekir ki bu yazılı ve sözlü kurallar için, hukuki kurallar için, ahlak anlayışı için bir tanrıya ihtiyaç yoktur. birini öldürmenin, başkasının malını çalmanın kötü olduğunu biliyoruz, hak yemenin ayıp olduğunu biliyoruz, çünkü bu yapılanlar başkasına zarar veriyor, toplum düzenini bozuyor, bunu anlamak için de tanrıya ihtiyacımız yok artık. çünkü en başta da dediğim gibi, bu kurallar, kanunlar, yasaklar, ayıplar tanrısal değildir, toplumun düzenini veya otoritenin çıkarını sağlamak için vardır, hep bu yüzden var olmuşlardır.

videodaki kişi kendisi de söylüyor, eşcinseller eskiden hor görülürken bugün artık toplumda daha az ayıplanıyorlar, çünkü ahlak kuralları değişiyor. çünkü farkına vardık ki, bir insan sırf kendi hemcinsiyle beraber olmak istiyor diye onu toplum dışına itmek, taşlamak, öldürmek çok saçma. eskiden kadınların sokakta gezmesi de ayıptı, bugün ise değil. aynı şey gelecekte ensest için de gerçekleşebilir. günümüz anlayışına göre ayıp ve yanlış olan bu durum pekala gelecekte daha hoş karşılanabilir. hatta belki gelecekte et yemek de ayıplanacak. toplum olarak sürekli bir değişim halindeyiz, eskiden ayıp olan bazı şeyler, bugün değil, eskiden olmayanlarsa bugün ayıp. bugün bir ateistin kız kardeşiyle yatamamasının önündeki engeller bir müslümanınkiyle aynı, bir ateist yatabiliyorsa müslüman da yatabilir. ikisi de yatmaz çünkü bu ayıptır, müslüman bu ayıbın kökeni olarak allah'ı gösterebilir, ateist ise binlerce senelik toplum kurallarını. aradaki fark bu müslüman'ın gözünde günahtır. ahlak kuralları islam'dan daha eskidir, hiçbir dinin tekelinde de değildir. bu kadar basit, anlaması çok zor da değil.

devamını okuyayım »