jazzintime

  • azimli
  • gençlerin sevgilisi (818)
  • 1026
  • 119
  • 3
  • 0
  • evvelsi gün

ferdinand de saussure

"tek bir düşünce, hiçbir zorunlu sınıra rastlanmayan bir bulutsuyu andırır. önceden oluşup yerleşmiş kavram yoktur, dilin ortaya çıkmasından önce hiçbir şey belirgin değildir. ses tözü ne oturmuştur ne de keskin çizgilerle belirlenmiştir. sunduğu bütün biçimlerine düşüncenin de zorunlu olarak uyacağı bir kalıp değildir. bundan ötürü dili hem bulanık kavramların belirsiz düzleminde, hem de seslerin aynı oranda belirginlikten yoksun düzleminde, birbirine bitişik bir alt bölümler dizgisi olarak gösterebiliriz. dil biçimlenmemiş (bu) iki yığın arasında oluşurken kendi biçimlerini yaratır. bu birleşim töz değil bir biçim yaratır."

devamını okuyayım »
08.09.2018 10:18