jderuan

  • anadolu çocuğu (323)
  • 738
  • 26
  • 0
  • 0
  • geçen hafta

ince'ye adalet bakanlığının belge ile cevabı

öncelikle; birkaç kere ifade edilmiş ama, dışişlerinde, gelenek gereğince, bütün yer isimleri türkçe okunuşlarıyla yazılır. "vaşington" yazıldı ise, bu belgenin dışişlerince yazıldığına bir tür ipucu niteliği dahi taşır. "şikago" vb. deyişler de görürseniz, şaşırmayın diye belirteyim dedim.

ikincisi, konunun esası ile ilgili; usulüne göre iadesini talep etme durumu nasıl gerçekleşir bilemiyorum, ancak yorum yaparak, altta eklenen belgelerin yeterli olmadığını söyleyeceğim: yakalama kararı var, evet; ancak yakalama kararının tek başına yeterli olduğundan emin değilim. doğrudan mahkum edildiği kesinleşmiş hüküm bulunması ve bu hükümlerin iade talebinde belirtilmesi gerekir diye düşünüyorum. gülen yargılanıyor mu? evet. peki hakkında kesinleşmiş bir hüküm var mı? bildiğim kadarı ile, henüz yok. diyelim ki var, bu hükümler ekler arasında var mı? bu belgelerden görülebildiği kadarı ile yok. sanıyorum ki, burada ince'nin işaret etmeye çalıştığı ama başaramadığı şey, şu detay: gülen, henüz, bunca ithâma rağmen, türkiye'de kesinleşmiş bir hüküm giymedi. (yanılıyor isem, ilgili kararı bana mesaj atarak düzeltebilirseniz sevinirim.)

ayrıca, uluslararası hukukta, bildiğim kadarı ile, bir önemli nokta da şu: hiçbir ülke, iade edildiği takdirde hayatı tehlikeye girecek bir kişiyi, suçu ne olursa olsun -terör suçları da buna dahil diye biliyorum- talep eden ülkeye iade etmeme hakkına sahiptir. hattâ, emin değilim ama, iade etmeme hakkına sahip olmaktan da öte, iade edemez; etmesi hâlinde, abd, kendi temel haklar sözleşmesi'ne aykırı hareket etmiş olur. diye biliyorum; en azından.

devamını okuyayım »
22.05.2018 15:07