jfpv

  • 1268
  • 13
  • 4
  • 0
  • dün

jfpv

---tarih öncesi---
*(bkz: avcı toplayıcı/@jfpv)
*(bkz: neandertal/@jfpv)
*(bkz: homo erectus/@jfpv)
*(bkz: mağara resmindeki depresyona giren adam/@jfpv)
*(bkz: büyük rift vadisi/@jfpv)
*(bkz: #105000638/@jfpv)(insan evrimi)
*(bkz: hasan dağı/@jfpv)
*(bkz: gamalı haç/@jfpv)
*(bkz: bucrania/@jfpv)
*(bkz: meteorit/@jfpv)
*(bkz: jericho/@jfpv)
*(bkz: megalit/@jfpv)
*(bkz: aurignasyon dönem/@jfpv)
*(bkz: mousterien kültürü/@jfpv)
*(bkz: gravettian kültürü/@jfpv)
*(bkz: dolni vestonice/@jfpv)
*(bkz: solutrean kültürü/@jfpv)
*(bkz: niaux mağarası/@jfpv)
*(bkz: salon noir/@jfpv)
*(bkz: trois-freres mağarası/@jfpv)
*(bkz: gargas mağarası/@jfpv)
*(bkz: azilyan kültür/@jfpv)
*(bkz: nicholas toth/@jfpv)
*(bkz: le tuc d'audoubert/@jfpv)
*(bkz: la marche/@jfpv)
*(bkz: lövalvaziyen tekniği/@jfpv)

---orta doğu tarihi (sümerler, babillliler ,akadlar ...)---
*(bkz: mezopotamya/@jfpv) (tarihi)
*(bkz: sümerler/@jfpv)
*(bkz: marduk/@jfpv)
*(bkz: iştar kapısı/@jfpv)
*(bkz: #97401786/@jfpv)(sümerler)
*(bkz: dua/@jfpv)
*(bkz: dagon/@jfpv)
*(bkz: oannes/@jfpv)
*(bkz: muşuşu/@jfpv)
*(bkz: pashittu/@jfpv)
*(bkz: adapa/@jfpv)
*(bkz: ezinu/@jfpv)
*(bkz: enki/@jfpv)
*(bkz: ningirsu/@jfpv)
*(bkz: ninshebargunu/@jfpv)
*(bkz: haia/@jfpv)
*(bkz: enlil/@jfpv)
*(bkz: inanna/@jfpv)
*(bkz: utu/@jfpv)
*(bkz: ninurta/@jfpv)
*(bkz: nanna/@jfpv)
*(bkz: pashittu/@jfpv)
*(bkz: mummu/@jfpv)
*(bkz: lahamu ve lamu/@jfpv)
*(bkz: enuma eliş/@jfpv)
*(bkz: anşar/@jfpv)
*(bkz: lullu/@jfpv)
*(bkz: lothophaglar/@jfpv)
*(bkz: nimmah/@jfpv)
*(bkz: berossos/@jfpv)
*(bkz: telepinu/@jfpv)
*(bkz: muşuşu/@jfpv)
*(bkz: urukagine/@jfpv)
*(bkz: sargon/@jfpv)
*(bkz: frig başlığı/@jfpv)
*(bkz: kıskançlık/@jfpv)
*(bkz: burak/@jfpv)
*(bkz: şekel/@jfpv)
*(bkz: dilmun/@jfpv)
*(bkz: edinu /@jfpv)
*(bkz: illuyanka efsanesi/@jfpv)
*(bkz: baal/@jfpv)
*(bkz: ugarit/@jfpv)
*(bkz: diş ağrısı/@jfpv)
*(bkz: etana/@jfpv)
*(bkz: siduri/@jfpv)
*(bkz: enkimdu/@jfpv)
*(bkz: kral yolu/@jfpv)
*(bkz: sargon/@jfpv)
*(bkz: kyros/@jfpv)
*(bkz: gur/@jfpv)
*(bkz: iku/@jfpv)
*(bkz: sutum/@jfpv)
*(bkz: qa/@jfpv)
*(bkz: esagila/@jfpv)
*(bkz: wardum/@jfpv)
*(bkz: nimmah/@jfpv)
*(bkz: berossos/@jfpv)
*(bkz: awilum/@jfpv)
*(bkz: dagan/@jfpv)
*(bkz: meşlam/@jfpv)
*(bkz: hursagkalamma/@jfpv)
*(bkz: zababa/@jfpv)
*(bkz: eanna/@jfpv)
*(bkz: ebabbar/@jfpv)
*(bkz: ekişnugal/@jfpv)
*(bkz: entum/@jfpv)
*(bkz: lukur/@jfpv)
*(bkz: dopamin/@jfpv)
*(bkz: nehir sınaması/@jfpv)
*(bkz: hurri/@jfpv)
*(bkz: kuttamuwa steli/@jfpv)
*(bkz: matar kubileya/@jfpv)
*(bkz: hz. nuh/@jfpv)

---antik mısır---
*(bkz: #107808817/@jfpv)(ölüm sonrası yolculuk)
*(bkz: #106060949/@jfpv)(piramit yapımı)
*(bkz: #106407708/@jfpv)(musa efsanesi)
*(bkz: ammit/@jfpv)
*(bkz: antik mısır/@jfpv)
*(bkz: nil/@jfpv)
*(bkz: min/@jfpv)
*(bkz: akhenaton/@jfpv)
*(bkz: nil nehri/@jfpv)
*(bkz: merer günlüğü/@jfpv)
*(bkz: kleopatra/@jfpv)
*(bkz: ramses/@jfpv)
*(bkz: hipostil/@jfpv)
*(bkz: opet/@jfpv)
*(bkz: akhenaton'un tanrısı aton'a yazdığı şiir/@jfpv)
*(bkz: erik hornung/@jfpv)
*(bkz: dikilitaş/@jfpv)
*(bkz: teb/@jfpv)
*(bkz: piramit/@jfpv)
*(bkz: gebelin mumyaları/@jfpv)
*(bkz: tabut metinleri/@jfpv)
*(bkz: narmer tableti/@jfpv)
*(bkz: hatşepsut/@jfpv)
*(bkz: 1. ahmose/@jfpv)
*(bkz: the scorpion king/@jfpv)
*(bkz: piramit metinleri/@jfpv)
*(bkz: amduat/@jfpv)
*(bkz: aton/@jfpv)
*(bkz: semketet kayığı/@jfpv)
*(bkz: mantchet kayığı/@jfpv)
*(bkz: e.a. wallis budge/@jfpv)
*(bkz: shu/@jfpv)
*(bkz: khnum/@jfpv)
*(bkz: ra/@jfpv)
*(bkz: #107808817/@jfpv)(ölüm sonrası ruhun yolculuğu)

---mitoloji genel---
*(bkz: #107631923/@jfpv) (yaratılış efsaneleri)
*(bkz: punjil/@jfpv)
*(bkz: phoenix/@jfpv)
*(bkz: tlaloc/@jfpv)
*(bkz: oro/@jfpv)
*(bkz: ainu/@jfpv)

---antik yunan, sparta, miken, minos uygarlıkları---
*(bkz: demeter/@jfpv)
*(bkz: mania/@jfpv)
*(bkz: kouros/@jfpv)
*(bkz: kleobis/@jfpv)
*(bkz: kiklad uygarlığı/@jfpv)
*(bkz: trabzon/@jfpv)
*(bkz: hoplite/@jfpv)
*(bkz: eski yunan/@jfpv)
*(bkz: maraton savaşı/@jfpv)
*(bkz: solon yasaları/@jfpv)
*(bkz: drakon yasaları/@jfpv)
*(bkz: olimpiyat oyunları/@jfpv)
*(bkz: emperion/@jfpv)
*(bkz: sinope/@jfpv)
*(bkz: apoikia/@jfpv)
*(bkz: gerusia/@jfpv)
*(bkz: claros/@jfpv)
*(bkz: sparta/@jfpv)
*(bkz: prytaneis/@jfpv)
*(bkz: ekklesia/@jfpv)
*(bkz: isonomia/@jfpv)
*(bkz: bule/@jfpv)
*(bkz: eski yunan/@jfpv)
*(bkz: kaderin ağları/@jfpv)
*(bkz: pelops/@jfpv)
*(bkz: pyrrha/@jfpv)
*(bkz: hellen/@jfpv)
*(bkz: snake goddess/@jfpv)
*(bkz: amaltheia/@jfpv)
*(bkz: deukalion/@jfpv)
*(bkz: adonis/@jfpv)
*(bkz: artemis/@jfpv)
*(bkz: ipgigeneia/@jfpv)
*(bkz: alektrion/@jfpv)
*(bkz: kykloplar/@jfpv)
*(bkz: parthenogenesis/@jfpv)
*(bkz: okenaos/@jfpv)
*(bkz: titanlar/@jfpv)
*(bkz: thyrsos/@jfpv)
*(bkz: tantalos işkencesi/@jfpv)
*(bkz: delfi tapınağı/@jfpv)
*(bkz: graiai/@jfpv)
*(bkz: yunan mitolojisi/@jfpv)
*(bkz: kerykeion/@jfpv)
*(bkz: semele/@jfpv)
*(bkz: ilithya/@jfpv)
*(bkz: desmotes/@jfpv)
*(bkz: gümüş çağı/@jfpv)
*(bkz: uykuyla ölüm arasındaki fark/@jfpv)
*(bkz: harpy/@jfpv)
*(bkz: centaur/@jfpv)
*(bkz: aiakos/@jfpv)
*(bkz: rhadamanthys/@jfpv)
*(bkz: erinys/@jfpv)
*(bkz: yalvarılar/@jfpv)
*(bkz: sisifos/@jfpv)
*(bkz: medea/@jfpv)
*(bkz: niobe/@jfpv)
*(bkz: argonautlar/@jfpv)
*(bkz: sirenler/@jfpv)
*(bkz: akheloos/@jfpv)
*(bkz: yunan mitolojisi/@jfpv)
*(bkz: echidna/@jfpv)
*(bkz: alkmene/@jfpv)
*(bkz: dedalus/@jfpv)
*(bkz: theseus/@jfpv)
*(bkz: herakleitos/@jfpv)
*(bkz: akademos/@jfpv)
*(bkz: aktaion/@jfpv)
*(bkz: meleagros/@jfpv)
*(bkz: krypteia/@jfpv)
*(bkz: kleistenes/@jfpv)
*(bkz: drakon kanunları/@jfpv)
*(bkz: polemarkhos/@jfpv)
*(bkz: #113208736/@jfpv)(ajax)
*(bkz: hephaistos/@jfpv)
*(bkz: lotos/@jfpv)
*(bkz: kikonlar/@jfpv)
*(bkz: kirke/@jfpv)
*(bkz: skylla/@jfpv)
*(bkz: aias gülüşü/@jfpv)
*(bkz: truvalı helen/@jfpv)
*(bkz: tykhe/@jfpv)
*(bkz: tryphe/@jfpv)
*(bkz: baitylos/@jfpv)
*(bkz: harpy/@jfpv)
*(bkz: teiresias/@jfpv)
*(bkz: girland/@jfpv)
*(bkz: hippodamos/@jfpv)
*(bkz: hippolytos/@jfpv)
*(bkz: proteus sendromu/@jfpv)

--- antik yunan felsefesi---
*(bkz: platon/@jfpv)
*(bkz: #103959492/@jfpv)(platon'a göre insan)
*(bkz: sokrates/@jfpv)
*(bkz: pythagoras/@jfpv)
*(bkz: herakleitos/@jfpv)
*(bkz: ksenophabes/@jfpv)
*(bkz: plotinos/@jfpv)
*(bkz: stoacılık/@jfpv)
*(bkz: epikouros/@jfpv)
*(bkz: sofist/@jfpv)
*(bkz: kinik/@jfpv)
*(bkz: anthistenes/@jfpv)
*(bkz: gorgias/@jfpv)
*(bkz: demokritos/@jfpv)
*(bkz: anaksagoras/@jfpv)
*(bkz: empedokles/@jfpv)
*(bkz: parmenides/@jfpv)
*(bkz: anaksimenes/@jfpv)
*(bkz: thales/@jfpv)
*(bkz: paralel evrenler kuramı/@jfpv)
*(bkz: insan her şeyin ölçüsüdür/@jfpv)
*(bkz: kritias/@jfpv)
*(bkz: demokritos/@jfpv)
*(bkz: reductio ad absurdum/@jfpv)
*(bkz: eurytos/@jfpv)
*(bkz: apeiron/@jfpv)
*(bkz: nominalizm/@jfpv)
*(bkz: epikür/@jfpv)
*(bkz: pestis/@jfpv)
*(bkz: eikasia/@jfpv)
*(bkz: dianoia/@jfpv)
*(bkz: noesis/@jfpv)
*(bkz: doğa filozofları/@jfpv)
*(bkz: fail nedenle açıklama/@jfpv)
*(bkz: ruh/@jfpv)
*(bkz: tanrı/@jfpv)
*(bkz: timokrasi/@jfpv)
*(bkz: demokrasi/@jfpv)
*(bkz: insan/@jfpv)
*(bkz: devlet/@jfpv)
*(bkz: aristoteles/@jfpv)
*(bkz: kriton/@jfpv)

---roma tarihi---
*(bkz: aeneas/@jfpv)
*(bkz: sabin/@jfpv)
*(bkz: romus ve romulus/@jfpv)
*(bkz: augustur/@jfpv)
*(bkz: julio-claudian hanedanı/@jfpv)
*(bkz: milano fermanı/@jfpv)
*(bkz: selanik fermanı/@jfpv)
*(bkz: tarpeia kayası capitol tepesine yakındır/@jfpv)
*(bkz: tribunus plebis/@jfpv)
*(bkz: tiberius sempronius gracchus/@jfpv)
*(bkz: milvian köprüsü savaşı/@jfpv)
*(bkz: 12 levha kanunları/@jfpv)
*(bkz: hadrianus/@jfpv)
*(bkz: titus/@jfpv)
*(bkz: messalina/@jfpv)
*(bkz: bakkhai/@jfpv)
*(bkz: narteks/@jfpv)
*(bkz: nebris/@jfpv)
*(bkz: mainomai/@jfpv)
*(bkz: quirinus/@jfpv)
*(bkz: fortuna/@jfpv)
*(bkz: roma imparatorluğu/@jfpv)
*(bkz: vaticanus/@jfpv)
*(bkz: fabulinus/@jfpv)
*(bkz: potina/@jfpv)
*(bkz: educa/@jfpv)
*(bkz: cuba/@jfpv)
*(bkz: lemurlar/@jfpv)
*(bkz: lararyum/@jfpv)
*(bkz: lares/@jfpv)
*(bkz: vesta/@jfpv)
*(bkz: lituus/@jfpv)
*(bkz: janus/@jfpv)
*(bkz: ianus/@jfpv)
*(bkz: marta matuta/@jfpv)
*(bkz: via appia/@jfpv)
*(bkz: philon/@jfpv)
*(bkz: via egnatia/@jfpv)
*(bkz: tabula peutingeriana/@jfpv)

---ortaçağ avrupa felsefesi---
*(bkz: si fallor sum/@jfpv)
*(bkz: patristik dönem/@jfpv)
*(bkz: skolastik felsefe/@jfpv)
*(bkz: william of ockhham/@jfpv)
*(bkz: georgios gemistos plethon/@jfpv)
*(bkz: st. thomas aquinas/@jfpv)
*(bkz: jupiter dolichenus/@jfpv)
*(bkz: atalante/@jfpv)

---islam tarihi ve felsefesi---
*(bkz: ibn-i sina/@jfpv)
*(bkz: ebu bekir er-razi/@jfpv)
*(bkz: kindi/@jfpv)
*(bkz: işrakiye/@jfpv)
*(bkz: ibn mesere/@jfpv)
*(bkz: meşşailik/@jfpv)
*(bkz: tasavvuf/@jfpv)
*(bkz: islam felsefesi/@jfpv)

---bilim genel---
*(bkz: robert wyman/@jfpv)
*(bkz: paul bloom/@jfpv)
*(bkz: sciencealert.com/@jfpv)
*(bkz: weber kanunu/@jfpv)
*(bkz: peru'da 4 bacaklı balina fosili bulunması/@jfpv)
*(bkz: he jiankui/@jfpv)
*(bkz: paul donald maclean/@jfpv)
*(bkz: ramapithecus/@jfpv)
*(bkz: australopithecus afarensis/@jfpv)
*(bkz: knm-er 1470/@jfpv)
*(bkz: systema naturae/@jfpv)
*(bkz: mitokondriyal havva/@jfpv)
*(bkz: ayna testi/@jfpv)
*(bkz: gordon gallop/@jfpv)
*(bkz: killer ape/@jfpv)
*(bkz: dinozor/@jfpv)
*(bkz: #102295903/jfpv)(tarihteki insan tanımları)
--- (tıp)
*(bkz: dopamin/@jfpv)
*(bkz: pons/@jfpv)
*(bkz: medulla oblongata/@jfpv)
*(bkz: parmak oranı/@jfpv)
*(bkz: lub dub/@jfpv)
*(bkz: miyelin kılıf/@jfpv)
*(bkz: hipofiz/@jfpv)
*(bkz: amigdala/@jfpv)
*(bkz: koni hücresi/@jfpv)
*(bkz: çubuk hücre/@jfpv)
*(bkz: bilişsel önyargı/@jfpv)
*(bkz: hipotalamus/@jfpv)
*(bkz: talamus/@jfpv)
*(bkz: üreme/@jfpv)
*(bkz: beyincik/@jfpv)
*(bkz: william hunter/@jfpv)
*(bkz: william withering/@jfpv)
*(bkz: üçüncü göz/@jfpv)
*(bkz: haldane etkisi/@jfpv)
*(bkz: bilinç/@jfpv)
---(uzay)
*(bkz: uzay yarışı/@jfpv)
*(bkz: insanlık tarihinde çekilmiş en çarpıcı fotoğraf/@jfpv)
*(bkz: voyager 1/@jfpv)
*(bkz: alçak dünya yörüngesi/@jfpv)
*(bkz: geceye bir bilimsel terim bırak/@jfpv)
*(bkz: gemini projesi/@jfpv)
*(bkz: crew dragon/@jfpv)
*(bkz: project starchip/@jfpv)
*(bkz: uzay yarışı/@jfpv)
*(bkz: aleksey laonov/@jfpv)
*(bkz: oumuamua/@jfpv)
*(bkz: c/2019 q4/@jfpv)
*(bkz: uzay aracı/@jfpv)
*(bkz: osiris-rex/@jfpv)
*(bkz: xemu/@jfpv)
*(bkz: insight/@jfpv)
*(bkz: oneweb/@jfpv)

---sanat---
*(bkz: gotik mimari/@jfpv)
*(bkz: gattamelata/@jfpv)
*(bkz: orsanmichele/@jfpv)
*(bkz: tiziano vecellio/@jfpv)
*(bkz: raffaello sanzio/@jfpv)
*(bkz: leonardo da vinci/@jfpv)
*(bkz: paolo uccello/@jfpv)
*(bkz: conrad witz/@jfpv)
*(bkz: the wedding at cana/@jfpv)
*(bkz: tevrat/@jfpv)
*(bkz: akhenaton/@jfpv)
*(bkz: noli me tangere/@jfpv)
*(bkz: aziz bartolomeus yortusu kıyımı/@jfpv)
*(bkz: holy trinity/@jfpv)
*(bkz: memento mori/@jfpv)
*(bkz: iyi yönetim kötü yönetim/@jfpv)
*(bkz: maesta/@jfpv)
*(bkz: judas öpücüğü/@jfpv)
*(bkz: the last judgement/@jfpv)
*(bkz: lamentation/@jfpv)
*(bkz: giotto di bondone/@jfpv)
*(bkz: fra filippo lippi/@jfpv)
*(bkz: noli me tangere/@jfpv)
*(bkz: kharon/@jfpv)
*(bkz: michelangelo/@jfpv)
*(bkz: musa/@jfpv)
*(bkz: saddam hüseyin/@jfpv)
*(bkz: andy warhol/@jfpv)
*(bkz: içimdeki çocuk/@jfpv)
*(bkz: nighthawks/@jfpv)

--- budizm---
*(bkz: budizm/@jfpv)
*(bkz: kast sistemi/@jfpv)
*(bkz: vedalar/@jfpv)

---kitaplar---
*(bkz: islam felsefesi üzerine/@jfpv)
*(bkz: man makes himself/@jfpv)
*(bkz: zor okunan kitaplar/@jfpv)
*(bkz: okunduğunda ufku 2 katına çıkaran ince kitaplar/@jfpv)
*(bkz: mehdi halıcı/@jfpv)
*(bkz: en çok kendisine yabancıdır insan/@jfpv)
*(bkz: politically correct bedtime stories/@jfpv)
*(bkz: prens/@jfpv)
*(bkz: insanın kökeni/@jfpv)
*(bkz: ailenin özel mülkiyetin ve devletin kökeni/@jfpv)
*(bkz: ana hatlarıyla mısır tarihi/@jfpv)
*(bkz: ilkel mitoloji/@jfpv)
*(bkz: orta doğumitolojisi/@jfpv)
*(bkz: animal farm/@jfpv)
(bkz: sapiens a brief history of humankind/@jfpv)
*(bkz: kemirgenlerden sömürgenlere insanlık tarihi/@jfpv)
*(bkz: dokuzuncu hariciye koğuşu/@jfpv)
*(bkz: don kişot/@jfpv)

—-tarihi kanunlar—-
*(bkz: ur nammu/@jfpv)
*(bkz: ana ittuşu kanunları/@jfpv)
*(bkz: lipit istar/@jfpv)
*(bkz: eşnunna yasaları/@jfpv)
*(bkz: hammurabi kanunları/@jfpv)
*(bkz: asurlular/@jfpv)

---genel---
*(bkz: öğrenildiğinde ufku iki katına çıkaran şeyler/@jfpv)
*(bkz: wolfgang engels/@jfpv)
*(bkz: never nuke a country twice/@jfpv)
*(bkz: çatal/@jfpv)
*(bkz: avrupa/@jfpv)
*(bkz: jim crow kanunları/@jfpv)
*(bkz: lawrence'nin vurduğu trenin hala çölde durması/@jfpv)
*(bkz: felsefe bir bilim midir/@jfpv)
*(bkz: ünlü atlar/@jfpv)
*(bkz: içimizdeki balık/@jfpv)
*(bkz: johann tetzel/@jfpv)
*(bkz: nargile cafe/@jfpv)
*(bkz: where's wally/@jfpv)
*(bkz: martin handford/@jfpv)
*(bkz: etrak-ı biidrak/@jfpv)
*(bkz: le'ali/@jfpv)
*(bkz: anatole/@jfpv)
*(bkz: nasrettin hoca/@jfpv)
*(bkz: saint/@jfpv)
*(bkz: deri yüzmek/@jfpv)
*(bkz: kadınların felsefeye katkısının olmaması/@jfpv)
*(bkz: hepatoskopi/@jfpv)
*(bkz: nemo noktası/@jfpv)
*(bkz: efes müzesi/@jfpv)
*(bkz: artemis tapınağı/@jfpv)
*(bkz: 68 kuşağı/@jfpv)
*(bkz: eşcinsellik/@jfpv)
*(bkz: antik kabartmalardaki gizemli el çantaları/@jfpv)
*(bkz: ön yargı/@jfpv)
*(bkz: küba devrimi/@jfpv)
*(bkz: granma/@jfpv)
*(bkz: motorschiff st. louis/@jfpv)
*(bkz: bacardi/@jfpv)
*(bkz: ön yargı/@jfpv)
*(bkz: becoming human/@jfpv)
*(bkz: united fruit company/@jfpv)
*(bkz: eskiden ortalama yaşam kısaydı/@jfpv)
*(bkz: edmond halley/@jfpv)
*(bkz: insan yakmak/@jfpv)
*(bkz: mağara resmindeki depresyona giren adam/@jfpv)
*(bkz: amerikan iç savaşı/@jfpv)
*(bkz: çanakkale savaşının asıl kahramanı liman paşadır/@jfpv)
*(bkz: harriet tubman/@jfpv)
*(bkz: erie kanalı/@jfpv)
*(bkz: cumberland gap/@jfpv)
*(bkz: augustus von stebuen/@jfpv)
*(bkz: boston tea party/@jfpv)
*(bkz: on üç koloni/@jfpv)
*(bkz: sanayi devrimi ne işe yaradı/@jfpv)
*(bkz: brave new world/@jfpv)
*(bkz: richard trevithick/@jfpv)
*(bkz: miller-urey deneyi/@jfpv)
*(bkz: richard arkwright/@jfpv)
*(bkz: ütopya/@jfpv)
*(bkz: defence of the realm act/@jfpv)
*(bkz: osmanlı devleti/@jfpv)
*(bkz: vas bien fidel/@jfpv)
*(bkz: voy bien camilo/@jfpv)
*(bkz: 2506. tugay/@jfpv)
*(bkz: guerrillero heroico/@jfpv)
*(bkz: domuzlar körfezi harekatı/@jfpv)
*(bkz: marita lorenz/@jfpv)
*(bkz: paredon/@jfpv)
*(bkz: teleskop/@jfpv)
*(bkz: bensalem/@jfpv)
*(bkz: gavrilo princip/@jfpv)
*(bkz: triangle shirtwaist fabrikası yangını/@jfpv)
*(bkz: guinness/@jfpv)
*(bkz: manfred von richthofen/@jfpv)
*(bkz: the great war in numbers/@jfpv)
*(bkz: iwo jima/@jfpv)
*(bkz: taraça/@jfpv)
*(bkz: refah partisi/@jfpv)
*(bkz: plural voting/@jfpv)
*(bkz: berlin konferansı/@jfpv)
*(bkz: isviçre/@jfpv)
*(bkz: antoine-henri jomini/@jfpv)
*(bkz: kendi kaderini tayin hakkı/@jfpv)
*(bkz: insan hakları/@jfpv)
*(bkz: code civil/@jfpv)
*(bkz: hadd/@jfpv)
*(bkz: equity/@jfpv)
*(bkz: common law/@jfpv)
*(bkz: sovyetler birliği/@jfpv)
*(bkz: aix la chapelle/@jfpv)
*(bkz: henry viii/@jfpv)
*(bkz: #107631923/@jfpv)(yaratılıştaki su imgeleri)
*(bkz: ainu/@jfpv)
*(bkz: nehir/@jfpv)
*(bkz: hititler/@jfpv)
*(bkz: güneş kursu/@jfpv)
*(bkz: teşup/@jfpv)
*(bkz: hepat/@jfpv)
*(bkz: puduhepa/@jfpv)
*(bkz: insanın yaratılışı/@jfpv)
*(bkz: hitit/@jfpv)
*(bkz: saban/@jfpv)
*(bkz: paul donald maclean/@jfpv)
*(bkz: bill of rights/@jfpv)
*(bkz: osmanlı devleti’nin geri kalmasının nedeni/@jfpv)
*(bkz: paris antlaşması/@jfpv)
*(bkz: el kesmek/@jfpv)
*(bkz: sokrates’in savunması/@jfpv)
*(bkz: safsatalar/@jfpv)
*(bkz: istanbul arkeoloji müzesi/@jfpv)
*(bkz: iki kılıç teorisi/@jfpv)
*(bkz: fransisken/@jfpv)
*(bkz: fief/@jfpv)
*(bkz: cherry picking/@jfpv)
*(bkz: phaiak/@jfpv)
*(bkz: domuz/@jfpv)
*(bkz: kenneth n. waltz/@jfpv)
*(bkz: erich fromm/@jfpv)
*(bkz: chicken game/@jfpv)
*(bkz: domuz/@jfpv)
*(bkz: #114659044/@jfpv)(referans grup)
*(bkz: ruhun varlığına inanmak/@jfpv)
*(bkz: westminster tipi demokrasi/@jfpv)
*(bkz: yoğurt devrimi/@jfpv)
*(bkz: kstar/@jfpv)
*(bkz: erbakan'ın itü'yü 3.98 ile bitirmesi/@jfpv)
*(bkz: kara hakimiyet teorisi/@jfpv)
*(bkz: james monroe/@jfpv)
*(bkz: kaicy/@jfpv)
*(bkz: kısas/@jfpv)
*(bkz: orta doğu/@jfpv)
*(bkz: teslis/@jfpv)
*(bkz: albinus flaccus alcuin/@jfpv)
*(bkz: gökkuşağı/@jfpv)
*(bkz: sovyetler birliği komünist partisi yirminci kongre/@jfpv)
*(bkz: josef stalin/@jfpv)
*(bkz: marshall planı/@jfpv)
*(bkz: anderson sığınağı/@jfpv)
*(bkz: deutsche arbeiterpartei/@jfpv)
*(bkz: hitler ve mussolini arasındaki farklar/@jfpv)
*(bkz: seato/@jfpv)
*(bkz: süveyş krizi/@jfpv)
*(bkz: erkeklerdeki popo merakı/@jfpv)
*(bkz: üretim güçleri/@jfpv)
*(bkz: kapitalizm/@jfpv)
*(bkz: mekantilizm/@jfpv)
*(bkz: tevrat/@jfpv)
*(bkz: terkip hatası/@jfpv)
*(bkz: #122355098/@jfpv) (ülkeler arasındaki refah düzeyi farkı)
*(bkz: bitcoin/@jfpv)
*(bkz: vladimir iliç lenin/@jfpv)
*(bkz: vasat insan tuzağı/@jfpv)
*(bkz: çarığı çıkarılanın soyu/@jfpv)
*(bkz: stalin'in kars ve ardahan'ı istemesi/@jfpv)
*(bkz: samson/@jfpv)
*(bkz: swampman/@jfpv)
*(bkz: uriya/@jfpv)
*(bkz: twin earth/@jfpv)
*(bkz: benjamin franklin etkisi/@jfpv)
*(bkz: halford john mackinder/@jfpv)
*(bkz: alfred thayer mahan/@jfpv)
*(bkz: fredkin paradoksu/@jfpv)
*(bkz: thomas hobbes vs john locke/@jfpv)
*(bkz: realizm/@jfpv)
*(bkz: stevin'in zinciri/@jfpv)
*(bkz: wittgenstein'ın böceği/@jfpv)
*(bkz: zenon paradoksları/@jfpv)
*(bkz: david mitrany/@jfpv)
*(bkz: avrupa birliği hareketi/@jfpv)
*(bkz: david mitrany/@jfpv)
*(bkz: maassen tarifesi/@jfpv)
*(bkz: jean monnet/@jfpv)
*(bkz: friedrich ratzel/@jfpv)

devamını okuyayım »