jimidrake

  • 84
  • 0
  • 0
  • 0
  • geçen yıl

wereyda

her geçkin kuşak gibi, benim kuşağımın da zamane örnekler üzerinden diline doladığı çeşitli distopyaları vardır. herkesin öykündüğü geçmiş vakitleri ve bu vakitler hakkında güzellemeleri olmuştur. o vakitler gençler, o vakitler insanlar, o vakitler bu şehir, bu ülke ve dünya karolarıyla güncel sorunlara kadar uzanan hafıza kaldırımları döşemizdir. yaşıt yaşıt yürümüşüzdür üzerinde. bilgiç ve karamsar adamlara dönüşmüşüzdür, bu yolağı tecrübelerimize her uyarladığımızda.

fakat şimdilerde karşısına oturup kardeşim wereyda’ya bakarken, onu dinlerken ve okurken, kendi kuşağımın aynı yaşlardaki hallerini sigaya çekiyorum ister istemez. bütün o kavgalar, patırtılar, vatan kurtarma telaşeleri arasında ıskaladığımız ve ihmal ettiğimiz, yok sayamadığımız kimi zamanlarda ise anlayamadığımız, anlamak için çaba göstermediğimiz, başkaları için didiniyor olmak terazisine aldığımızda kolayca önemsizleştirdiğimiz hatta tekfir edebilmek için mesnet bildiğimiz, farklı insan anları, insan açıları, insan halleri, yetenekleri ve yatkınlıkları olduğunu öğreniyorum onun aynasında.

hakkında uluorta ahkama duruyor olmam, hakkını teslim etmenin bir yönteminin de düşüncelerimi ilan etmek olduğuna inanmamdandır.

evet, wereyda zeki, farklı ve son derece duyarlı bir genç adam. farklılığını malumat zenginliğine dayandırarak ele alıyor olmak, böylesi paylaşım evrenlerindeki varlığını kolaya getirerek açıklamak demektir ki ciddi bir haksızlıktır. ciddi bir yanlışlıktır (damıttıklarını buralara damlatıyor olmasının ardında ciddi bir emek vardır. göz nuru vardır. zahmetli ve dolambaçlı yollardan geçe geçe ilerlemek vardır. bilinsin isterim). basit bir bohçacı gibi sermayesini ortaya saçıp, tezgah açmakta olan bir yazar değil. dokunduklarının, gördüklerinin aklında ve ruhundaki yansımalarını kendi fikrince, kendi üslubunca aktarıyor. özgün ve etkili yazılar yazıyor.

yaşının üzerindedir. aynı zamanda yaşının adamıdır da. yani iğreti değildir taşıdığı aksesuarlar üzerinde. ne rol kesiyor, ne rol çalıyor. dikkat edilsin isterim.

yaman yazıyor. lakin sanıldığının aksine, çok az yazıyor. daha çok yazmadıkları, söylemedikleridir. makul bir uzaklıktan daha dikkatli bakın. en azından sezersiniz

devamını okuyayım »
04.11.2009 23:21