junkie jesse

  • 446
  • 52
  • 15
  • 0
  • dün

niccolo machiavelli

machiavelli’nin siyasetin laikleşmesi gerektiği yönündeki düşüncesi sıklıkla yanlış anlaşılmış olacak ki laik ulus devlet ideali, devlet yönetiminde dini söylemlerin yer almasından fazlasıyla sıkılmış kesim tarafından övgüyle karşılanmış.

machiavelli siyasi ‘düşüncenin’ laikleşmesi gerektiğini savunmuştur. yani devlet yöneticisi herhangi bir karar alırken bu kararın ahlaki, etik ve dini boyutunu dikkate almamalıdır. gerekirse ahlaki açıdan kötüyü, dini açıdan günah ve yasak olanı uygulamaya geçirmelidir. bununla birlikte eğer iktidarı elinde tutmak için dini kullanması gerekiyorsa kullanmalı ve halka son derece dindar bir profil çizmelidir.

devamını okuyayım »