k4rl

  • 92
  • 4
  • 1
  • 0
  • dün

reflektif düşünme

immanuel kant'ın üçüncü eleştiri kitabı olan "yargı gücünün eleştirisi" kitabında dile getirdiği bir düşünme yöntemidir.

geleneksel olarak felsefede çoğunlukla evrensel bir kavram altında tikel bir nesne eklenip, onun hakkında bir yargıya varılırdı, burada yani reflektif düşüncede ise tersi bir durum hasıl olur ve tikel bir nesneden evrensel bir kavrama ulaşılır.

bu bakımdan, niteliksel açıdan güzel ve niceliksel açıdan yüce kavramları öne çıkmaktadır.

devamını okuyayım »
25.05.2018 05:44