kafadan sick

  • 289
  • 0
  • 0
  • 0
  • geçen yıl

tesadüf

daha öncesinde planlı bir karşılaşmaya dayanmayan sürecin sonucuna verilen ad.

bugün kaos teorisinin bize gösterdiği, "tesadüf kavramının bu evren için var olmadığıdır. evrimin doğal seleksiyon ve bu nedenle, tamamen doğa şartlarının gösterdiği duruma göre, yani "şans" faktörünün bir yansıması olduğu iddiası bilimsel anlamda çok ama çok zayıf bir iddiadır. hatta kaos teorisi ile birlikte bilimsel bir iddia olmaktan çok uzaktır. bugün kar tanelerinin bile "tesadüfi süreçler" içerisinde olduğunu bildiğimiz halde, "simetrik altıgen" şekilleri ve hepsinin birbirinden farklı olmasının altında matematik yatıyor.yani evrendeki süreç tamamen matematiğe bağlı. böyle olduğu içindir ki bugün tesadüf diye adlandırılan şeyler, aslında arka plandaki matematikten habersiz olmaktan kaynaklanıyor. bu yüzden evrimdeki doğal seçilimin kur'an'da ki, "her şeyi an be an allah'ın yaratması" ilkesi ile asla uyuşmazlık göstermez. matematiğe uygun ilerleyen sözde "tesadüf" oluşumlar, allah'ın yarattığına en önemli delillerdir. çünkü allah; "yarattığı her şeyi bir "kader" (ölçü) üzerine yaratmıştır." kamer 49

prof. mehmet okuyan'ı dinledim az önce. bu gibi, sadece kur'an'ı anlatan, ve aklı bir numaralı değer yapan insanların eksik oldukları nokta bilimin konularıdır. "evrim'e kur'an'ın hiç bir şekilde kapı aralamadığını" söylemesi, yukarıda yazdığım bilimsel bilgi ve bununla birlikte çıkan felsefeyi kuramamaktan kaynaklı. bu gibi insanların, bu tür yorumlar yaparken, bu işi gerçek anlamda bilen kişilerden bilgi edinmeden konuşmaları aslında çok büyük bir hatadır. kur'an'ın; "yaşayan apaçık delil üzerine yaşasın, ölen apaçık delil üzerine ölsün" gibi hayati bir vurgusunu böyle değerli ilahiyatçıların es geçerek, sadece bilimin temellendireceği şeyleri kur'an'dan çıkartmaya kalkmak malesef bin yıldır yapılan hata. bu hataya bilmeden de olsa hala düşülüyor. bize düşen, hiç kimseyi "mutlak bilir" zihniyet yapısıyla dinlememektir.

devamını okuyayım »
30.05.2014 00:22