kaliphanedegilvirushane

  • azimli
  • mangal yürekli rişar (503)
  • 1334
  • 47
  • 10
  • 1
  • bugün

cemal gürsel

17 mayıs 1961 tarihli 1961 anayasası görüşmelerinde şunları dile getirmiş anayasa'dan "türk" kelimesini kaldırırsak 50 sene sonra türküm diyecek insan kalmıyacaktır:

"gürsel cemal — hakikaten, avrupa milliyetçilik dâvasını 1,5 asır evvel halletmiştir.
fakat biz öyle miyiz? anadolu'nun bir köyüne gidin, vatandaşa sorun : «nesin» deyin. «elhamdülillah müslümanım» der. «türküm» demez. daha bu şuur uyanmamıştır. biz şunun bunun nazariyesi yüzünden türklüğümüzü ve milliyetçiliğimizi kaybedecek bir yola gitmiyelim. «milliyetçiliği» anayasaya koyalım. bunu yürütelim. memlekette türklük şuuru uyandıktan sonra bunu çıkaralım. sonra başka unsurlar,kendi maksatlarına göre buna dayanarak ayrılmayı düşünürler, diyorlar. zaten düşünüyorlar.bugün kürtçülükle yaptığımız mücadeleyi biliyorsunuz.
biz milliyetçiliği kaldırıyoruz desek,bize mi dönecekler?. biz buna dayanacağız. bu memlekette temiz bir idare yer aldığı takdirde bir tehlike yoktur. evvelâ milletimizi türk milleti haline getirelim. ben asla kelimenin anayasadan kalkmasına taraftar değilim. türkiye türk olmalıdır. anayasadan bu tâbir kalkmamalıdır.bugün bunu biz kaldırırsak 50 sene sonra türkiye'de türküm diyecek insan kalmıyacaktır."

https://www.tbmm.gov.tr/…/d00/c006/mbk_00006087.pdf

devamını okuyayım »