kallewasp

  • 198
  • 57
  • 2
  • 0
  • 3 gün önce

inşaat mühendislerinin aslında mimar olamayışı

bir inşaat mühendisi olarak, karşılaştığım birçok kadın inşaat mühendisi mimarlığı kazanamadığı için mesleği seçtiğini söylediğinden az da olsa haklı tespit.

mimar arkadaşlarla karşılaştığımda ise neden öğretmenliği seçmedim, neden hemşire olmadım, neden tıp okumadım gibi serzenişlere tanık oldum. çoğu insan başkasının hayaline sahip ama hayallerde yaşadıklarından sahip olduklarından memnun değil. mimarın yaptığı işleri ben mühendis olarak yapabiliyorum ama mimarlar mühendisin yaptığı işi yapamaz.

her polinom(mimarlık) bir fonksiyondur ama her fonksiyon(inşaat mühendisliği) polinom değildir.

devamını okuyayım »