kanalizasyondaki niyazi

  • azimli
  • anadolu çocuğu (321)
  • 1515
  • 13
  • 7
  • 0
  • evvelsi gün

mezhebi geniş'in ingilizcesi

yoktur çünkü sözün doğrusu "meşrebi geniş" şeklindedir.

mezhep arapça gitmek, takip etmek anlamından gelir,
meşrep şarap, şurup ve şerbet kelimeleriyle aynı kökten olup öz, karakter anlamına gelir.

sözün aslı da gittiği yol, takip ettiği fikir geniş anlamına gelmez, karakteri geniş, bol, folloş anlamına gelir.

devamını okuyayım »