kara ambar kamyoncular dernegi

  • 10
  • 0
  • 0
  • 0
  • 12 yıl önce

alp emin malkoç

inkılap tarihi 2 dersini ............;.............tarihinde .............yapmıştır gibi klişe cümleler kurmadan özgürlük nedir?cumhuriyet nedir? demokrasi nedir?milliyetçilik nedir? gibi temel kavramlar ve tanımlar üzerinden anlatır. bu esnada ülkenin saygın üniversitelerinden birinde eğitim görürken birçok temel kavramı yanlış,çarpık bildiğinizi (ve sınıf genelinin de böyle bildiğini yada birkaç sloganvari laftan öte bir şey bilmediğini) farkedersiniz. dumura uğrarsınız, çünkü o ana kadar bu konular hakkında hararetli tartışmalara da girdiğiniz olmuştur. ders notları efsanedir, kaybettiğime yanarım. buradan kendisine saygılarımı sunarım.

devamını okuyayım »