kaygusuz kazak

  • 211
  • 0
  • 0
  • 0
  • 8 ay önce

ey şehri nüzul-i sure

güftesi şeyh abdülehad nuri'ye isnâd edilen ilâhî. dîvanında bazı kıt'aların kısmen bulunduğu söyleniyor. diğer kıt'alar ise aşık yunus'un müştak olup özlediğim şiirinden alınmış.

ey şehr-i nüzûl-i sûre
bâis olduk çok sürûre
gark eyledin bizi nûra
şehr-i ramazan merhaba

onbir aylık yoldan gelir
bi ay bize mihmân olur
yarın bize şefî olur
şehr-i ramazan merhaba

mü'minler anda şâd olur
hem suçlular âzâd olur
ukbâda hayru'z-zâd olur
şehr-i ramazan merhaba

tesbih ve temcidi güzel
tahlil ve kandili güzel
kadri güzel ‘ıydi güzel
şehr-i ramazan merhaba

mü'minlerin bayrâmısın
derdlilerin dermânısın
hakkın bize ihsânısın
şehr-i ramazan merhaba

âşıkları mesrur eder
can-u dili mamûr eder
bu nûri'yi pürnûr eder
şehr-i ramazan merhaba

iki farklı bestesinden sabâ makamında olanının bestekârı meçhul. diğeri ise bolâhnek nûri bey tarafından acemaşîran makamında bestelenmiş.

sabâ makamında olanı için icralar:
gönül makamı programından.
veysel dalsaldı.

acem aşîrân makamında olanı için icralar:
enderûnî hâfızlar topluluğu.
veysel dalsaldı.

devamını okuyayım »
23.10.2016 22:17