kbnk

  • 936
  • 1
  • 0
  • 0
  • 2 hafta önce

bülent ersoy

bülent erkoç olarak konservatuarın hazırlık sınıfında birlikte okuduğum bir arkadaş...

daha o zamanlar kendisi özel musiki dersi alarak sahneye hazırlandığı için, konservatuar ona sıkıcı gelmiştir. ve bu yüzden de konservatuarın hazırlık sınıfından ayrılmıştır. dolayısıyla konservatuar mezunu da değildir.

ancak bu onun ne ses gücüne, ne icrasına, ne sanatçılığına gölge düşürmez. konservatuar mezunu nice kimseler sanatçı olamadıkları gibi, nice sanatçılar konservatuara bile gitmemişlerdir.

ne yazık ki piyasa şartları onu klasik bestelerin uzağına itmiş, zamanla repertuarını günlük arabesk şarkılar oluşturmuştur.

cinsiyet değişimiyle, sahnede özentili ve dinsel ağırlıklı söylemlerine karşılık, günlük hayatta argo ağırlıklı söylemleri için, "onun özel hayatı" demekle yetiniyorum.

bu yüzden sanatını da yok saymaya hakkım olmadığını düşünüyorum.

devamını okuyayım »