kbnk

  • kaotik nötral (26)
  • 828
  • 0
  • 0
  • 0
  • geçen ay

garanti cennet için tüm dinlerin ibadetini yapmak

aslında çok kolay ve basit bir eylem...

kullarına "cennet" vadeden allah tektir ve bunun için onlardan istediği iki önemli şey vardır. biri inanmak, ikincisi de salih amel işlemek...

inanmanın altı şartı olduğunu hepimiz biliriz.

allah'a,
meleklere,
kitaplara,
peygamberlere,
âhirete,
hayır ve şerrin allah'tan olduğuna...

allah'a iman, kâinatı ve ondaki canlı-cansız bütün varlıkları yaratan tek bir tanrı olduğuna inanmak ve dolayısıyla o'nun emirlerine ve nehiylerine bağlanmaktır.

meleklere inanmak, allah'ın melekleri vasıtasıyla her an her yerde her şeyi kontrol ve takip gücü olduğunu kabul etmektir.

kitaplara inanmak, allah'ın insanı yarattığı andan itibaren onu, nasıl bir "insan" olabileceği konusunda kılavuzsuz bırakmadığını bilmektir.

peygamberlere inanmak, her dönemde allah'ın insanlara doğru yolu gösterdiğini, kitaplarının anlaşılması ve uygulanması için onlara elçiler gönderdiğini kabul etmektir.

âhiret gününe inanmak, insanın öldükten sonra dirileceğini ve mahşer günü dünyada yaptıklarından hesaba çekileceğini, zerre kadar iyiliğinin mükâfatını göreceği gibi, zerre kadar kötülüğünün de cezasını çekeceğini bilmektir.

hayır ve şerrin allahtan olduğuna inanmak, sonsuz bir hürriyet içerisinde dilediğini yapma özgürlüğüne sahip olan insanın, yaptığı iyi veya kötü bütün bu eylemlerinin allah'ın bilgisi çerçevesinde gerçekleştiğinin bilincinde olmaktır.

sâlih amelin içinde ise iki ana öge bulunmaktadır.

insanın kendisi, yaşadığı toplum, sosyal ve ekolojik çevresi için faydalı olan şeyleri yapmak ve başkalarının da yapmasını sağlamak, teşvik etmek;

insanın kendisi, yaşadığı toplum, sosyal ve ekolojik çevresi için zararlı olan şeyleri de yapmamak ve başkalarının da yapmamasını sağlamak, engellemek...

evet, tanrının tek bir dini vardır. bu din zaman içinde isim olarak ve şekil olarak değişmiş ve bu arada gelişmiştir. kur'anda bu dinin adı "islâm" olarak anılmaktadır. kelime anlamı da zaten, kurtuluş, selâmet demektir.

dolayısıyla cennete gitmenin garantisi veya ortak noktası, inanmak ve ameli salih işlemektir. yani tek kelimeyle insan gibi insan olmaktır... işte cennetin garantisi budur.

devamını okuyayım »
06.09.2005 00:41