kemostapi

  • anarşist (244)
  • 738
  • 18
  • 1
  • 0
  • 6 gün önce

şamanizm

şamanlık, değişik biçimlenmeleri ve görünümleri olmakla birlikte evrenseldir. bu inanç sistemi, kandaş toplumun örgütselliğini de açıklayan sosyal bir temeldir. türklerin eski inanç sistemi de şamaniliktir.

şamanlık, özel olarak çoğrafya üretici gücü doğrultusunda oluşmuş, avcılığın geçim tarzıyla köklenmiş, gelişimi itibarıyla avcılığın manevi mirasını devralmış olan göçebeliğin ayrılmaz bir parçası olan temel inanç sistemidir.

şaman, işbölümünün bir biçimine canlılık kazandırırken, kabile üyeliğinin gerektirdiği olağan işleri de sürdürür. kadın ya da erkek şaman her şeyden önce kabile üyesidir. böylelikle, şamanlar, toplum-üstü olmadıklarından kamusal inanç, duygu, düşünceye tercüman olurlar.

şamanların en eski, en temel işlevleri arasında insanın kendisini üretmesini zorlaştırabilecek engellerin ortadan kaldırılmasını ve doğumların sürdürülmesini sağlamak gibi inanç eylemleri olduğu görülür. yine topluluğun varolan bireylerinin de korunması kamların boynuna borçtur.

devamını okuyayım »
31.08.2017 13:04