kendi halinde bir walter bishop

  • 34
  • 0
  • 0
  • 0
  • geçen yıl

limnoloji

iç sulardaki biyolojik yaşamı, verimliliği ve bu olaya etki eden faktörleri çeşitli bilimlerin (kimya, fizik, biyoloji, bakteriyoloji, jeoloji gibi) metot ve yöntemlerinden yararlanarak kalitatif ve kantitatif yönden inceleyen bilim dalıdır.

limnolojinin pozitif bilimlere dahil olması 19. yüzyılın başlarında gerçekleşmiştir. 1922 yılında kiel uluslararası kongresi'nde limnoloji tatlı su bilimi olarak tanımlanmıştır.

limnoloji bilimini meydana getiren amatör ruh milattan önce dörtyüzlü yıllara dayanır. o yıllarda birtakım kimseler tatlı sularda merakla gözledikleri olayları hatıratlarına kaydedip şekiller çizmeye çalışıyordu. profesyonel seviyede ise limnoloji biliminin kurucusu françois-alphonse forel kabul edilir. forel'in 1892-1904 yıllarında başta lozan gölü olmak üzere çeşitli göllerde yaptığı çalışmaların yayınlanması, limnolojinin pozitif bilim olarak ortaya çıkmasında önemli rol oynamıştır.

devamını okuyayım »