kendinden kacarken kendine raslayan adam

  • 59
  • 0
  • 0
  • 0
  • geçen ay

kahramanmaraş vali yardımcısının açığa alınması

ziya paşa'nın vaktiyle dediklerinin hala sürdüğünü anlamamıza yarayan sayısız örnekten sadece birisidir. korkarım ki son da olmayacaktır.

sâdıkları tahkîr ile red kaide oldu,
hırsızlara ikram ü inayet yeni çıktı

(sâdık olanları aşağılama ve reddetme kural haline geldi,
hırsızlara ikram ve yardım etmek yeni çıktı.)

hak söyleyen evvel dahi menfûr idi gerçi,
hainlere amma ki riayet yeni çıktı.

(gerçi doğruyu söyleyenler daha önce de nefretle karşılanıyordu,
lakin hainlere tâbi olmak yeni çıktı. )

âciz olanın ketm olunur hakk-ı sarîhi,
mahmîleri her yerde himâyet yeni çıktı.

(güçsüz olanın en temel hakkı saklanır,
[ancak] himaye görenleri her yerde korumak yeni çıktı. )

devamını okuyayım »