kizilhastasi

  • 237
  • 8
  • 1
  • 0
  • evvelsi gün

histriyonik kişilik bozukluğu

toplumsal cinsiyet ön yargısı nedeniyle çoğu kez kadınlar için atfedilen kişilik bozukluğu türü.

akıl sağlığı uzmanları, aynı semptom seti verilmesine rağmen, bu semptomları erkeklerde psikopatiye, kadınlarda ise histeriye atfetmiş.

1978'de 175 profesyonel akıl sağlığı uzmanıyla yapılan ve uzmanlara karma bir şekilde antisosyal kişilik bozukluğu ve histriyonik kişilik bozukluğu semptomları içeren varsayımsal vaka tarihleri verilen bir araştırma mevcut.

terapistlere hastanın kadın olduğu söylendiğinde, vakaların %22'sini askb, %76'sını hkb olarak teşhis etmişler. fakat hastanın erkek olduğu söylendiğinde, vakaların %41'ini askb, %49'unu hkb olarak teşhis etmişler. (oranların toplamının 100 etmemesinin sebebi, terapistlere bu ikisinden başka altı olası teşhis seçeneği daha sunulması.)

feministler, makul sebeplerle, kadınlara ilişkin zihinsel teşhisin bütünüyle sosyal olarak yorumlanan bir kadınlık stereotiplemesiyle ilişkili olduğunu öne sürüyorlar.

ek olarak araştırmanın adı: richard warner, "the diagnosis of antisocial and hysterical personality disorder: an example of sex bias".

devamını okuyayım »