kizilsaman00

  • 415
  • 4
  • 0
  • 0
  • geçen hafta

ne mutlu türküm diyene

mustafa kemal atatürk'ün 'ne mutlu türk'üm diyene' sözünü tarihsel olarak yorumlayamazsanız ideolojik olarak sapmalara girip mustafa kemal atatürk'ü yanlış yorumlarsınız. bizden sonraki nesillere başka bir atatürk'ü tanıtmış olursunuz. belki size öğretilen buydu.

bütün azınlıkların osmanlı devleti içerisinde kendi mensubu oldukları milleti iftiharla sahiplenip isyan hareketlerine girişmesi sonucunda osmanlı devleti, türk halkına zorla osmanlıyım dedirtmeye devam etti ve türkler, türk olduklarından bile bihaber durumdalardı. selanik'ten çıkan sarı saçlı mavi gözlü kurt ise ne mutlu türk'üm diyene sözünü bu tarihsel sürecin sonunda tüm bu yaşananlara binaen büyük türk cumhuriyeti'ni kurduğu vakitlerde söylemiş ve türk milletine bir yön vermiştir.

mustafa kemal atatürk'ün azınlıklara karşı takındığı tavır o dönemin kanunlarından bellidir. ermenilere yönelik söylenen sözler de bellidir. kürtleri asimile etmeye çalışmak için oluşturulan kanunlar da bellidir. (bkz: şark islahat planı) ve (bkz: iskan kanunu)

tüm bunlardan dolayı mustafa kemal atatürk'ü kendi işinize geldiği gibi yorumlayıp bin yılda bir gelen türk milletinin gökbörüsünün fikirlerini kendi hümanist emelleriniz için, 70'lerde ithal ettiğiniz sosyal demokrasi fikrinize aykırı geldiği için zedelemeye kalkmayın.

mustafa kemal atatürk'ü tarihsel olarak incelerseniz türkçü birini göreceksiniz. şu sözlükte de milliyetçiliği araç olarak kullandı diyenler görüyorum. gidin kendinize başka önder seçin de şu büyük türk'ün hatırasını incitmeyin.

mustafa kemal atatürk'ün söylemiş olduğu sözler bellidir. bir de ismet inönü 'nün sözlerine bir bakalım;

"vazifemiz türk vatanı içinde bulunanları behemehal türk yapmaktır. türklere ve türkçülüğe muhalefet edecek anasırı [unsurları] kesip atacağız. vatana hizmet edeceklerde arayacağımız evsaf [nitelikler] her şeyden evvel o adamın türk ve türkçü olmasıdır” (vakit, 27 nisan 1925)."

“sadece türk milleti bu ülkede etnik ya da ırki birtakım haklar isteyebilir. başka hiçbir kişinin buna hakkı yoktur” (milliyet, 31 ağustos 1930).

dönemin adalet bakanı, mahmut esat bozkurt ne demiş, bir de onu inceleyelim.

"türk bu ülkenin yegâne efendisi, yegâne sahibidir. saf türk soyundan olmayanların bu memlekette tek hakları vardır. türklere hizmetçi olma hakkı, köle olma hakkı.” (milliyet, 19 eylül 1930)

devamını okuyayım »